Objavljeno

Teorijska čitanka u 2018.

U 2018. godini mogle/i ste naučiti nešto novo uz čak šest izdanja naše omiljene štreberske rubrike Teorijska čitanka! U nastavku donosimo kronološki pregled objavljenih tekstova.

• Koja je uloga žena u održivom razvoju? •

Marianna Szczygielska smatra da je “mitologiju održivosti” omogućilo upravo glorificiranje žena iz ruralnih, siromašnih dijelova svijeta te da je zapadnjačka ideja razvoja suštinski obilježena diskursom moći i neokolonijalnim pristupom, koji se predstavljaju kao ekološki i rodno osviješteni. Različiti globalni akteri (poput agencija za razvojnu pomoć) žene percipiraju prvenstveno kao vrijedan, nedovoljno iskorišteni resurs. >> pročitaj tekst

• Feminizam i alt-right •

Sve glasne reakcionarke iz prvih redova, konzervativke, desničarke, neo-nacistkinje, libertarijanke, korporativke, alt-rightovke koje se tobože bore „u ime ženskih prava” naravno nemaju nikakve veze sa ženskom emancipacijom. Kao ni što isključivo ne djeluju samo protiv žena. Kada ih se sve poreda jednu uz drugu, iz aviona se vidi da je ultimativni cilj njihove ideologije i prakse, kao i svakog drugog konzervativizma – rat protiv nižih klasa i uvijek u službi kapitala. >> pročitaj tekst

• Joan Scott – rod kao kategorija povijesne analize •

Kada povjesničarke proučavaju kako koncept roda legitimizira i konstruira društvene odnose, one dobivaju uvid u reciprocitetni odnos između roda i društva te u konkretne načine na koje politika konstruira rod i rod konstruira politiku. Drugim riječima, rod je sastavni dio uspostave i funkcioniranja (ne)ravnopravnosti. >> pročitaj tekst

• Feministička epistemologija i sociologija znanja •

Feministička epistemologija pokazala je da u zapadnoj filozofiji kasnog 20.stoljeća bijeli muškaraci nastavljaju generirati prevladavajuće ideale i norme “ljudske prirode”, dok ideali razuma, objektivnosti i vrijednosne neutralnosti, oko kojih je većina teorije znanja konstruirana, prešutno validiraju isključivo muška iskustva i vrijednosti. >> pročitaj tekst

• Kada žene potlačuju druge žene •

Što je dublja privilegija, to su ljudi manje svjesni činjenice da njihov položaj ovisi o izrabljivanju ili ponižavanju ili marginaliziranju drugih. Nije moguće percipirati sebe kao izobličenu privilegijom i željeti poduzeti nešto u vezi toga ako najprije ne osjećamo sram. Količina motivacije za podrivanje sustava privilegija usko je povezana s količinom srama koju osjećam zbog toga kakva sam osoba postala upravo zahvaljujući tim privilegijama. >> pročitaj tekst

• Pobačaj u okviru progresivne kršćanske misli •

U vrijeme stigmatizacije i demoniziranja pobačaja kao čina nespojivog s kršćanskim naukom, prezbiterijanska svećenica i moralna teologinja Rebecca Todd Peters dekonstruira takav narativ te argumentira kako pobačaj može biti moralno dobro. >> pročitaj tekst


Povezano