Ženska soba

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje te promocije i zaštite seksualnih prava.

Aktivno rade na razvoju javnih politika, prevencijskih programa, unaprjeđenju zakonodavstva, provođenju specijaliziranih edukacija te osvještavanju i senzibiliziranju javnosti o problematici seksualnog nasilja.

Vizija udruge je društvo slobodno od patrijarhata, diskriminacije, mizoginije i nasilja nad ženama, u kojem su individualna opredjeljenja osnovne vrijednosti.

U okviru Ženske sobe djeluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem pružaju direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Tim Centra je usko specijaliziran za rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, ali pomoć i podršku pružaju svim osobama koje im se obrate, bilo osobnim dolaskom u prostorije Centra, telefonskim putem, elektronskom poštom ili putem Facebook stranice.

CILJEVI ŽENSKE SOBE:

 • Aktivno zalaganje za unaprjeđivanje spolne i rodne ravnopravnosti kroz feminističku politiku, principe i vrijednosti;
 • Osnaživanje žena u aktivnom traženju i zaštiti osnovnih ženskih ljudskih prava;
 • Aktivan rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama, s naglaskom na seksualno nasilje i nasilje u obitelji, kroz pružanje pomoći i podrške žrtvama, osmišljavanje i provođenje prevencijskih programa i specijaliziranih edukacija, razvoj mehanizama i javnih politika za suzbijanje navedenih oblika nasilja, sustavno praćenje navedenih mehanizama i politika u praksi;
 • Direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko, pravno savjetovanje, krizno savjetovanje, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak te rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja;
 • Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije;
 • Aktivan rad na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima.
 • Aktivno zalaganje protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika;
 • Osnaživanje i podržavanje lezbijske, gej, biseksualne, transpolne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ) populacije u zaštiti svojih osnovnih ljudskih prava;
 • Zalaganje za politiku nenasilja i aktivno sudjelovanje u mirovnim procesima;
 • Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije.

Rad Ženske sobe odvija se kroz 5 osnovnih oblika aktivnosti:

 1. direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja,
 2. edukacija,
 3. znanstvena istraživanja,
 4. razvoj javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz javni rad, zagovaranje i umrežavanje,
 5. izdavaštvo.

Projekti koje Ženska soba trenutno provodi dostupni su na web stranici.

Tijekom dosadašnjeg rada Ženska soba održala je preko 1884 različitih edukacija (radionica, treninga, predavanja, okruglih stolova i sl.)  na kojima je sudjelovalo više od 63 640 osoba (djeca i mladi, organizacije civilnog društva, institucije i tijela, šira javnost), objavila preko 120 različitih tiskanih materijala vezanih za aktivnosti organizacije, provela14 pionirskih istraživanja, otvorila prvi i jedini Centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj (2008.) u sklopu kojega je pružena pomoć i podrška za 1632 osobe kroz više od 6530 savjetovanja za osobe koje su preživjele bilo koji oblik seksualnog nasilja .

Održale su prvu medijsku kampanju “STOP seksualnom nasilju” (2009.) te 2012. godine pokrenule web stranicu Sigurno mjesto namijenjenu ženama žrtvama svih oblika nasilja.

Organizirale su prvu međunarodnu konferenciju o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” (2015.) na kojoj su sudjelovale međunarodno priznate stručnjakinje u području seksualnog nasilja, poput Liz Kelly, Catherine LeMagueresse, Biljane Branković, Lepe Mlađenović i drugih.

Nositeljice su programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kreiranog s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Članice Ženske sobe sudjelovale su (2017.-2018.) u Radnoj skupini za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2018. godine aktivno su započele s razvojem SVEP programa, sveobuhvatnog prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja za srednje škole.

KONTAKTI:
Adresa: Maksimirska cesta 51a, Zagreb
Telefon: +385 1 611 91 74
Telefon savjetovališta – Centra za žrtve seksualnog nasilja: +385 1 6119 444
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr
E-mail adresa savjetovališta: savjetovaliste@zenskasoba.hr


Povezano