Objavljeno

Kampanja ‘Pričajmo jezikom ravnopravnosti’ ukazuje na neravnopravni položaj žena u Hrvatskoj

Ženska soba – Centar za seksualna prava u utorak je održala press konferenciju na kojoj je predstavila kampanju ‘Pričajmo jezikom ravnopravnosti‘ koju provodi u suradnji sa Ženskom udrugom ‘IZVOR’ iz Tenje i Ženskom grupom Karlovac ‘Korak’ iz Karlovca.

U javnu kampanju je uključeno više od 15 organizacija iz čitave Hrvatske od kojih je 12 direktno sudjelovalo u osmišljavanju kampanje. Riječ je o ženskim i feminističkim organizacijama koje aktivno djeluju na području borbe za prava žena više od 20 godina i čije je aktivno zalaganje odgovorno za pozitivne promjene vezane uz prepoznavanje i razumijevanje prava žena i rodnu ravnopravnost kao i konkretne učinjene korake na ovom području koje uključuju promjene u javnim politikama, zakonodavstvu i praksama institucija.

Cilj kampanje je osviještavanje šire javnosti o neravnopravnom položaju žena i djevojčica u Hrvatskoj isticanjem rodne neravnopravnosti koja je prisutna u našem jeziku. U sklopu kampanje u Zagrebu, Osijeku i Karlovcu postavljeni su plakati na kojima se ističu imenice koje na hrvatskom jeziku još uvijek nemaju žensku inačicu, a na internetskoj stranici Ženske sobe posjetitelji i posjetiteljice mogu u rječnik unijeti riječ muškog roda te svoj prijedlog ženske inačice.

Kako prenosi Libela, kroz razgovor o neravnopravnosti žena, cilj je i upozoriti na različita područja borbe za prava žena te predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena iz cijele Hrvatske.

Prema istraživanju provedenom početkom 2016. godine (Ženska soba, Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama), a u kojem je sudjelovalo 37 osoba iz različitih organizacija civilnog društva i državnih institucija/ tijela, od 23 uključene organizacije velika većina ima više od 20 godina iskustva u direktnom radu sa ženama žrtvama nasilja. U najvećem broju imaju do 5 zaposlenih osoba, kao i značajan broj vanjskih suradnica/ka i volonterki/a.

Gotovo sve organizacije pružaju dugoročnu podršku žrtvama, pravno i psihološko savjetovanje, pružanje krizne podrške, kao i podrške u sudskom postupku.

Više od trećine organizacija ima i skloništa za žene žrtve nasilja i njihovu djecu. Od 23 organizacije, 22 rade svaki radni dan, u prosjeku 8 sati, uz mogućnost prilagodbe termina potrebama žrtava. Ove organizacije godišnje savjetuju 7200-9950 žrtava nasilja, a u skloništima pružaju pomoć i podršku za više od 300 žena i djece.

Unatoč otežanom radu, uzrokovanom nestabilnim i neredovitim primanima, ove organizacije svojim su dugogodišnjim predanim radom stvorile neovisni sustav podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Međutim, djevojke i žene još uvijek su svakodnevno izložene nasilju, zbog čega kampanja ‘Pričajmo jezikom ravnopravnosti’ poziva sve građane i građanke da se uključe u predlaganje imenica ženskog roda koje nedostaju u jeziku te da se pobliže upoznaju s organizacijama koje se zalažu za ženska ljudska prava. 


Povezano