Objavljeno

Ženska prava u Hrvatskoj: Diskrepancija zakona u teoriji i praksi

Časopis The Guardian donosi interaktivnu kartu rodne ravnopravnosti u svijetu, s fokusom na zakone koji reguliraju obiteljsko nasilje, uznemiravanje, pobačaj, pravo na vlasništvo i ravnopravnost pri zapošljavanju, te ustavne odredbe o diskriminaciji i jednakosti.

Podaci Svjetske banke za 2013. godinu, korišteni za izradu ove interaktivne karte, pokrivaju 143 zemlje, dok podaci vezani uz legislativu o pravu na pobačaj dolaze iz izvješća UN-a za 2011. godinu i pokrivaju 194 zemlje.

Općenito gledano, podaci otkrivaju sve veće prihvaćanje ženskih prava, međutim legislativa je samo jedan korak u poboljšanju života žena, budući da postoji velik ponor između onoga što je zapisano i stvarnog iskustva. Žene često nisu informirane o svojim pravima, ne znaju kome se obratiti, a osim toga tu je i nepovjerenje prema pravnom sustavu, navodi Vanina Serra, programska voditeljica međunarodnog ženskog fonda Mama Cash.

Lee Webster iz udruge Womankind objašnjava da posao tek počinje kada se zakon donese. „Želimo zakone, ali teže je uspješno ih primijeniti, a to se radi upravo na lokalnoj razini. Ako lokalna policija i sudstvo ne razumiju zakone, to je isto kao da i ne postoje.“

Interaktivna karta, kroz sedam kategorija, razmatra i Hrvatsku, koja je zakonsku regulativu u većini slučajeva riješila, a ono na čemu svakako treba raditi je praksa.

1. Obiteljsko nasilje

Regulirano je Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, koji predviđa mogućnost rješavanja ovakvih sporova na sudu. Zakon uključuje i izvanbračne partnere, a zlostavljanjem se smatra emocionalno, financijsko,fizičko i seksualno nasilje.

2. Ustav

Ustav RH garantira jednakost pred zakonom, ali ne uključuje klauzulu protiv diskriminacije.

3. Uznemiravanje

Spolno uznemiravanje regulirano je Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Kaznenim zakonom, te je kaznenopravno kažnjivo. Vlada je imenovala Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova u čijoj je nadležnosti ova problematika. Legislativa prepoznaje spolno uznemiravanje u obrazovanju i na radnom mjestu, ali ne u javnim prostorima, a kaznenopravne sankcije nisu predviđene za uznemiravanje na radnom mjestu.

4. Vlasništvo

Prema Obiteljskom zakonu oba bračna druga imaju jednaka prava vlasništva, a sinovi i kćeri, kao i supružnici, imaju jednaka prava nasljeđivanja.

5. Pobačaj

Pobačaj je dozvoljen da bi se spasio život žene, očuvalo fizičko i psihičko zdravlje, u slučaju silovanja ili incesta, oštećenja fetusa, radi ekonomskih ili socijalnih razloga, ili na zahtjev.

6. Zapošljavanje

Zakon o ravnopravnosti spolova zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju. Zakon o radu predviđa jednaku plaću za jednak posao neovisno o spolu, poslodavci na razgovorima za posao kandidatkinju ne smiju ispitivati o obiteljskom statusu, a poslodavac ne smije odbiti zaposliti trudnicu ili joj otkazati ugovor o radu. Obvezni rodiljni dopust (do 6 mjeseci djetetova života), reguliran Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, predviđen je za majku, a otac dopust može koristiti nakon isteka obveznog rodiljnog dopusta majke. Također, za majke predviđa stanka za dojenje djeteta.

7. Drugo

Za razliku od, primjerice, Malezije, Irana i Sudana, u Hrvatskoj žene državljanstvo stječu na isti način kao i muškarci neovisno o bračnom statusu, a zakonom nije propisano da udane žene moraju slušati svog supruga. [Ž.V.] The Guradian

Interaktivnu kartu pogledajte ovdje.


Povezano