Objavljeno

Zbog straha i predrasuda žrtve silovanja i dalje šute

O strahu, predrasudama i drugim poteškoćama na koje nailaze žrtve seksualnog nasilja govorilo se na edukaciji koju je prošlog četvrtka Ženska soba organizirala za volontere Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, koji volontiraju u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja.

Nacionalni pozivni centar za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja otvoren u srpnju prošle godine, rezultat je suradnje Ministarstva pravosuđa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te UN-ovog programa za razvoj (UNDP).

Kako se volonteri susreću i s pozivima žrtava silovanja, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima odlučilla je u suradnji sa Ženskom sobom organizirati edukaciju na temu rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje radi poboljšanja kvalitete usluge.

 „Kako organizacija Ženska soba ima puno iskustva s ovom tematikom, odlučili smo se povezati s njima kako bismo volonterima Nacionalnog pozivnog centra omogućli edukaciju koja će im pomoći u budućoj komunikaciji sa žrtvama silovanja“, istaknula je Zrinka Tustonjić, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja.

Edukaciju je vodila Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije iz Centra za seksualna prava Ženske sobe.

Seksualno nasilje je stvarnost, no, zbog nerazumijevanja u institucijama i straha od dugotrajnih sudskih procesa, žrtve i dalje seksualno nasilje ne prijavljuju, što dokazuje i podatak da na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 – 20 neprijavljenih. Nadalje, čak u 80 % slučajeva počinitelji su bliske ili poznate osobe i to najčešće muškarci, njih čak 96 %. Žrtve silovanja su većinom mlađe životne dobi.

Bez obzira na neke u krajnoj liniji neobične izmjene u našem kaznenom zakonu, odnosno stvaranje razlike između silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka, radi se na tome da sudski proces bude što bezbolniji za žrtve.

„Ljudi su uvjereni da se silovanja događaju drugdje, ne i u njihovoj blizini“, ističe Vukmanić Rajter.

Kao velik problem istaknuto je i neprepoznavanje seksualnog napada kao kriminalnog djela koje je sudski kažnjivo. Zbog svega navedenog, kako je naglasila Vukmanić Rajter, rad volontera NPC-a je hvalevrijedan jer žrtvama pruža podršku i sve relevantne informacije. 

Ako ste i sami svjedok ili žrtva zločina ili prekršaja, nazovite besplatni telefon 116 006. Svakim radnim danom od 8- 20 h na linijama dežuraju posebno educirani volonteri kako bi vam pružili emocionalnu podršku i potrebne informacije. [M.Č.]

 

                                                                             


Povezano