Objavljeno

Vijeće Europe: Najveća kriza ljudskih prava u EU od Hladnog rata

„Europa se suočava s najdubljom demokratskom krizom još od Hladnoga rata”, zaključak je Thorbjorna Jaglanda, glavnog tajnika Vijeća Europe u prvom sveobuhvatnom izvješću o stanju demokracije, ljudskih prava i zakonodavstva u Europi.

Niz kršenja ljudskih prava i zakona, uključujući korupciju, imunitet od kaznenog progona, trgovanje ljudima, rasizam, govor mržnje i diskriminaciju, u porastu je širom kontinenta. Kako ističe Jagland, ljudska su prava ponajviše ugrožena zbog posljedica ekonomske krize te rastuće nejednakosti među stanovništvom, a Vijeće Europe bi, sa svojim državama članicama, moralo pod hitno reagirati kako bi se zaustavila ta erozija temeljnih ljudskih prava.

Izvješće definira najteže izazove s kojima se suočava demokracija, od kojih su najozbiljniji diskriminacija etničkih manjina u 39 zemalja, zatvorski uvjeti u 30 i korupcija u 26 zemalja, te predlaže konkretne mjere njihovoga rješavanja.

Što se prava žena tiče, u izvješću su navedena tri najozbiljnija problema s kojima se Europa danas suočava, raširenost nasilja nad ženama, prepreke pristupu žena pravosuđu te rodni stereotipi kao ozbiljna prijetnja rodnoj ravnopravnosti.

U izvješću Vijeća Europe predlažu se i koraci u smanjivanju i rješavanju navedenih problema s kojima se suočavaju Europljanke, odnosno, ratificiranje konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija), primjena nulte tolerancije prema takvom nasilju, osiguravanje ravnopravnog pristupa ženama zakonodavstvu, pravosuđu te pravosudnim postupcima, kao i promoviranje pozitivnog i nestereotipnog pogleda na žene i muškarce. [M.T.] Womenlobby.org


Povezano