Objavljeno

Europska komisija: Ne vidi se kraj dugoj borbi za ravnopravnost spolova

Europska komisija objavila je novu strategiju kojom nastavlja svoj rad na ravnopravnosti spolova, pod nazivom Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova za 2016. – 2019. Određeno je više od trideset ključnih mjera koje je potrebno provesti u pet tematskih prioritetnih područja koja uključuju:

– povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca;
– smanjenje razlike u plaćama, primanjima i mirovinama između spolova te borba protiv siromaštva žena;
– promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka;
– suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja te zaštita i potpora za žrtve i
– promicanje ravnopravnosti spolova i ženskih prava diljem svijeta.

Osim toga, naglašava se potreba za integracijom perspektive ravnopravnosti spolova u sve politike EU-a te u sve EU-ove programe financiranja.

U povodu Međunarodnog dana žena, Europska komisija objavila je godišnje izvješće „Ravnopravnost žena i muškaraca 2015.“ Neki od podataka uključenih u izvješće ohrabruju, dok su neki zabrinjavajući:

– Stopa zaposlenosti žena u trećem kvartalu 2015. bila je najviša do sada – 64,5%, ali je još uvijek ispod stope zaposlenosti muškaraca – 75,6%;
– Ograničeni napredak postignut je zadnjih nekoliko godina u poboljšanju mjera usmjerenih na pomirenje privatnih i profesionalnih obaveza;
– Žene imaju koristi od obrazovanja, ali se nalaze uglavnom u sektorima koji su slabo plaćeni. Također, plaćaju  i visoku cijenu za skraćeno radno vrijeme, koje je po satu manje plaćeno nego puno radno vrijeme;
– Ograničeni napredak postignut je u poboljšanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života, ali samo 6 zemalja članica su dostigle Barcelonske ciljeve o vrtićima za djecu;
– Dvostruka opterećenost je još uvijek stvarnost za zaposlene žene u svim zemljama članicama, koje su u 2015. obavljale 3/4 kućanskih poslova i 2/3 poslova vezanih uz brigu o djeci;
– Mirovine žena su u prosjeku 40% niže od mirovine muškaraca. Nema naznaka da će se jaz u plaćama i mirovinama smanjiti;
– U politici, paritet je tri desetljeća udaljen, a u nekoliko zemalja članica vlade čine samo muškarci.

U zaključku Izvješća naglašava se da se ne vidi kraj dugoj borbi za ravnopravnost. Do značajnog napretka došlo je u području rada i političke zastupljenosti, ali postojanje jaza u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca pokazuje nastavak neravnopravnosti u mnogim područjima.

Problematiziranje prepreka ravnopravnosti spolova ne smije biti prepušteno slučaju. Upravo zato, ciljevi navedeni u Strateškom djelovanju za ravnopravnost spolova za 2016. – 2019. trebaju se ostvariti, u paralelnim i posebnim aktivnostima za svako prioritetno područje.


Povezano