Objavljeno

Uvodi se plaćeni očinski dopust

Foto: Sandy Millar, Unsplash

Saborski zastupnici i zastupnice u utorak, 12. srpnja podržali su izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima se uvodi plaćeni očinski dopust.

Prema podacima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, roditeljski dopust u 2021. godini koristilo je 2 039 očeva, odnosno 3,9 posto u ukupnom broju roditeljskih dopusta, a u 2020. godini roditeljski dopust koristilo je 1 870 očeva, odnosno 4,3 posto.

Predložena je mogućnost korištenja prava na očinski dopust nakon rođenja djeteta i u neprekidnom trajanju, a najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta te se radi o pravu koji otac koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. Za očinski dopust predviđena je naknada plaće koja iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju,” rekla je Dragana Jeckov (SDSS), dodavši da očinski dopust očevima neće biti obaveza već pravo, a poslodavci moraju očevima omogućiti korištenje tog prava.

Povećan je i maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za sve zaposlene i samozaposlene roditelje s dosadašnjih 5 654 na 7 500 kuna.

Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110% proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna (umjesto ranijih 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kuna).

Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2022.


Povezano