Objavljeno

Ravnopravnost spolova jedan od fokusa grčkog predsjedanja Vijećem EU

Grčka je, kao nova zemlja predsjedateljica Vijećem EU od 1. siječnja do 1. srpnja ove godine, predstavila Program predsjedanja koji sadrži i zasebno poglavlje posvećeno „Ravnopravnosti spolova, jednakim mogućnostima i borbi protiv diskriminacije“.

U Programu je navedeno daće se grčko predsjedanje fokusirati na nastavak rada na Prijedlogu Direktive o jednakom postupanju, neovisno o religiji ili vjeroispovijesti, invaliditetu, dobi ili seksualnoj orijentaciji i Prijedlogu Direktive o poboljšanju ravnopravnosti spolova među neizvršnim direktorima tvrtki koje su registrirane na burzi i s tim povezanim mjerama.

Grčka naglašava kako je jednakost između žena i muškaraca jedna od temeljnih vrednota EU i preduvjet socijalne jednakosti i ekonomskog rasta. Stoga će grčko predsjedanje naglašavati potrebu za jednakopravnim sudjelovanjem žena na tržištu rada, snaženjem zaštite temeljnih ljudskih prava žena i naglašavati potrebu za nastavak borbe protiv nasilja nad ženama.

Grčka će pratiti kritično područje Pekinške platforme za djelovanje „Žene i ekonomija“, u suradnji s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) i  Europskom komisijom, u cilju izrade novih indikatora za praćenje položaja žena pri zapošljavanju. Pripremit će nacrt zaključaka o „Promicanju ekonomskih prava i neovisnosti, uključujući dostupnost zaposlenja, primjerene uvjete rada i kontrolu nad ekonomskim resursima“, koji će biti predloženi Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) na usvajanje u lipnju 2014. godine.

Navedene aktivnosti i inicijative u skladu su sa Strategijom  Europe 2020. i predstavljaju nadgradnju već poduzetnih aktivnosti ranijih predsjedanja, a također predstavljaju i komplementarni doprinos EIGE-ovom prikupljanju podataka o ženskom poduzetništvu.

S ciljem nastavka suradnje između zemalja članica EU i Europske komisije u veljači 2014. u Ateni će se održati sastanak Skupine visoke razine za uvođenje rodno osjetljive politike (High Level Group on Gender Mainstreaming).

U ožujku u Bruxellesu, u suradnji s Agencijom za temeljena prava (FRA) održat će se konferencija visoke razine na temu „Nasilje nad ženama u EU: od djetinjstva do odrasle dobi“, na kojoj će biti predstavljeni podaci najvećeg do sad provedenog istraživanja u EU na temu nasilja nad ženama.

U travnju će se u Ateni održati konferencija „Žene i informacijsko-komunikacijske tehnologije“ s ciljem osnaživanja djevojčica i žena na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao preduvjetu za smanjivanje nezaposlenosti žena. Ured za ravnopravnost spolova


Povezano