Objavljeno

Estonija ukinula financiranje projekata posvećenih rodnoj ravnopravnosti

Estonsko Ministarstvo financija (Rahandusministeerium) obustavilo je financiranje projekata fokusiranih na promicanje jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti, koji su se dosad financirali iz dobitaka od poreza na igre na sreću.

Ministar vanjske trgovine i informacijske tehnologije Raul Siem, koji trenutno mijenja ministra financija Martina Helmea, kazao je da Ministarstvo financija ne smatra opravdanim da Ministarstvo socijalnih poslova, preko Centra za pružanje zajedničkih usluga, nastavlja dodjeljivati proračunska sredstva dobivena od poreza na igre za sreću u pogrešne svrhe, odnosno one koje nisu definirane u Zakonu o porezu na igre na sreću. Centra za pružanje zajedničkih usluga je državna agencija zadužena za upravljanje financijskim potporama.

Siem je izjavio da Centar mora obustavit isplatu bespovratnih sredstava sljedećim projektima: “Zajedno prema ravnopravnijem društvu” (Estonsko žensko udruženje – EWAR); “ENUT i partneri promiču rodnu ravnopravnost” (Estonski centar za ženske studije i istraživanja – ENUT); te “Jednake mogućnosti u kohezivnom društvu” (Estonski centar za ljudska prava).

Ministarstvo financija podržalo je mišljenje estonskog Nacionalnog ureda za reviziju, u čijem izvješću stoji da je došlo do pogrešnog tumačenja toga koja se područja mogu financirati spomenutim sredstvima te da su, posljedično, dodijeljena sredstva nisu korištena u zakonom predviđene svrhe.

Ministarstvu socijalnih poslova poručili su da za financiranje projekata mogu koristiti proračunska sredstva iz drugih izvora. Err.ee

Inače, Estonija se nalazi u donjem dijelu ljestvice Indeksa rodne ravnopravnosti u Europi.


Povezano