Objavljeno

Njemački jezik na putu prema rodnoj ravnopravnosti

Mnogi kojima njemački nije materinji jezik složit će se da ga je jako teško naučiti, prvenstveno zbog naizgled arbitrarnog određivanja roda imenica der, die ili das. No nakon što je njemačko Ministarstvo pravosuđa nedavno dalo uputu svim državnim tijelima da koriste rodno neutralne formulacije u službenoj komunikaciji, njemački bi jezik mogao doživjeti neke promjene.

Promjenjiva priroda njemačkog jezika posebno je vidljiva na sveučilištima gdje se profesori teško odlučuju hoće li se grupi studenata i studentica obraćati sa sehr geehrte Studenten ili sehr geehrte Studentinnen. U službenim dokumentima ili u, primjerice, oglasima za posao, taj se problem obično rješava hibridnom formom Student(inn)en, ali taj je oblik također problematičan jer i dalje tretira muški rod kao standard.

No nakon upute Ministarstva pravosuđa, stvari su se polako počele mijenjati. U oglasima za posao sve se više koristi ženski oblik imenica, pa se tako čak i muški profesori ponekad oslovljavaju s der Professorin. Predavači na fakultetima u obraćanju studentima/icama sve češće koriste oblik Studierende (“oni koji studiraju”) kako bi izbjegli dvojbe oko roda.

Neki lingvisti/kinje ipak smatraju da bi se dugoročno ovakva rješenja mogla pokazati previše komplicirana. Drugi pak postavljaju pitanje može li se jezik uopće tako brzo mijenjati. “Teško je propisima mijenjati gramatiku, a čak kada se to i dogodi, te promjene traju jako dugo”, izjavio je lingvist Anatol Stefanowitsch sa Sveučilišta u Berlinu. On je također naglasio da su neki njemački dijalekti već izgubili razliku između der i die, pa se primjerice u donjenjemačkom i za muškarca i za ženu koristi de. [V.V.] The Guardian


Povezano