Objavljeno

Indeks ravnopravnosti spolova: EU i dalje daleko od jednakosti

Europski institut za ravnopravnost spolova predstavio je prvi Indeks ravnopravnosti spolova u Europi. Na skali gdje nula označava potpunu nejednakost, a sto potpunu jednakost, ocjena od 54 koja je dana Europi, razočaravajuća je.

Hrvatska nije uvrštena u istraživanje, no istočna regija najviše zaostaje po pitanju jednakosti. Najbolja situacija je u skandinavskim državama.

“Jako mi je drago da je EIGE je razvio Indeks ravnopravnosti spolova’, kazao je Michael Gustafson, predsjedavajući Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta. ‘To omogućuje svakoj državi članici ocijeniti i usporediti međusobno napredak koji su postigli u različitim područjima ravnopravnosti spolova, kao i pokazatelj gdje je napredak najpotrebitiji. Nadam se da će se ovaj alat intenzivno koristiti i da će dovesti do jasnijeg i preglednijeg uvida i, što je najvažnije, do daljnjeg napretka u području ravnopravnosti spolova.”

Istraživanje, koje je započelo 2010. godine, usredotočeno je na šest kritičnih točaka: posao, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje. Od navedenih kriterija najniži indeks izračunat je u području moći, odnosno, u raspodjeli odlučujućih pozicija u odborima velikih tvrtki ili važnijim državnim institucijama.

Kao kritično područje ističe se i problem nasilja, no on je tretiran zasebno. Problem nasilja nad ženama ostaje najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava u današnje vrijeme, koji u velikoj mjeri proizlazi iz nejednakosti spolova u drugim područjima života.

Rezultati istraživanja trebali bi imati utjecaj na kreiranje politika u EU i svim zemljama članicama. [N.Š.] Zaklada.civilnodruštvo.hr…


Povezano