Objavljeno

Hrvatska pri dnu ljestvice Indeksa ravnopravnosti spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) svake dvije godine objavljuje Indeks ravnopravnosti spolova koji ocrtava trenutno stanje u Europskoj uniji. Prema posljednjim podacima, u 2017. godini Hrvatska je na 22. od ukupno 28 zemalja. Lošije od Hrvatske stoje Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Mađarska i Grčka.

S ukupno 55,6 bodova, Hrvatska je ispod prosjeka EU koji iznosi 67,4 bodova.

Država s najpovoljnijim omjerom ravnopravnosti spolova je Švedska, a slijede Danska i Francuska. Susjedna Slovenija zauzela je 11. mjesto.

Rodna neravnopravnost ograničava Europu u ostvarenju svog punog potencijala. Ponosna sam na sve što smo postigli, ali sada svojim aktivnostima moramo promijeniti te odnose i u praksi. Naša Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života usvojena ove godine donijet će značajne promjene ženama i muškarcima širom Europe. Novim pravilima podržavat će se jednaka odgovornost za skrb drugih, što će ženama omogućiti ostanak na tržištu rada te rad na izazovnim radnim mjestima ili na izvršnim funkcijama”, kazala je Věra Jourová, europska povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost.

Indeks obuhvaća šest osnovnih područja: posao, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje, te dva sporedna područja: nasilje nad ženama i preklapajuće neravnopravnosti.

Hrvatska je najviši broj bodova (83,7) osvojila na području zdravlja, koje mjeri zdravstveni status, zdravo življenje i pristup zdravstvenoj skrbi. Ustanovljeno je i da Hrvatice imaju podjednak pristup zapošljavanju u odnosu na muškarce, te podjednako dobre radne uvjete.

Žene s obiteljima uskraćene su za mogućnost zarade ravnopravne onoj muškaraca – dok zaposlene žene u prosjeku zarađuju 9% manje, žene u obiteljima s djecom zarađuju 26% manje, a sličan je postotak i u razlici vezanoj uz iznose mirovina.

U sportskim, kulturnim i ostalim aktivnostima van doma sudjeluje 13% žena naspram 19% muškaraca. Također, 62% žena provede barem jedan sat dnevno čisteći i kuhajući, dok je to slučaj s tek 12% muškaraca.

Najlošiji omjer ravnopravnosti spolova nalazi se u kategoriji moći koja mjeri ravnopravnost u donošenju odluka na političkom, ekonomskom i socijalnom planu, a iskazan je brojem žena u državnoj i lokalnoj vlasti, upravnim odborima velikih tvrtki, medijima, sportu i znanosti. Dok je prosjek EU 51,9 bodova, Hrvatska je ostvarila tek 34,8 bodova.

U području nasilja nad ženama, što uključuje i femicid, zabrinjavajuće je što je Hrvatska na 23. mjestu. [K.D.] Telegram…


Povezano