Objavljeno

Drugi Indeks rodne ravnopravnosti pokazao da je EU tek na pola puta prema ravnopravnom društvu

Europski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE), jučer je objavio svoj drugi Indeks rodne ravnopravnosti ključan za praćenje učinkovitosti politika rodne ravnopravnosti na EU i nacionalnoj razini zemalja članica.

Na razini čitave Europske unije ostvaren je prosječan rezultat od 52,9 od mogućih 100 bodova, što pokazuje da je Europa tek na pola puta prema rodno ravnopravnom i kohezivnom društvu. Također, progres je bio sporadičan, ostvarujući minimalan napredak od 2005. godine kada je ostvareno 51,3 bodova.

Viviane Teitelbaum, predsjednica EWL-a, Indeks je komentirala pozivajući EU da se obveže i ubrza ostvarenje rodne ravnopravnosti kako za 10 godina ne bismo imali jednake ili još gore rezultate, zbog čega je ključno da Europska komisija usvoji novu Strategiju o ravnopravnosti žena i muškaraca za period nakon 2015. godine.

Indeks se temelji na podacima za 2005., 2010. i 2012. godinu, a fokusira se na osam domena ključnih za politiku EU: posao, novac, znanje, vrijeme, moć, zdravlje te nasilje i isprepletene nejednakosti.

Da bi zemlja ostvarila visok rezultat, nužno je da ima nizak rodni jaz te da je bliska zemljama koje ostvaruju najbolji rezultat prema pojedinim indikatorima. Na taj se način izbjegava porast rodne ravnopravnosti pojedine zemlje utemeljiti na većoj ravnopravnosti koja je rezultat ekonomske krize, jer se u tom slučaju ne radi o progresu pojedine zemlje već indikatoru negativnog djelovanja krize na živote muškaraca i žena u posljednjim godinama.

 

Prema Indeksu rodne ravnopravnosti, četiri zemlje su ostvarile rezultate koji su iznad europskog prosjeka, a radi se o Danskoj, Finskoj, Nizozemskoj i Švedskoj.

Deset zemalja članica slijedi obrazac EU s rezultatima koji su se poboljšali i u periodu između 2005. i 2010., i između 2010. i 2012. – Finska, Slovenija, Irska, Estonija, Latvija, Cipar, Češka, Njemačka, Malta, Poljska i Italija.

U devet zemalja članica, rezultati su porasli u periodu između 2005. i 2010., no opali u periodu između 2010. i 2012. godine – Belgija, Portugal, Danska, Nizozemska, Grčka, Španjolska, Francuska, Švedska i Mađarska.

Četiri zemlje članice ostvarile su pad u periodu između 2005. i 2010., ali porast između 2010. i 2012. godine – Austrija, Bugarska, Poljska i Luksemburg.

Hrvatska se pak s još četiri zemlje, Rumunjskom, Slovačkom, UK i Litvanijom, našla u skupini koja je ostvarila pad u oba perioda mjerenja.

Analizirana područja rada (sudjelovanje žena na tržištu rada, broj radnih sati, rad u segregiranim sektorima, kvaliteta posla) i zarade, odnosno novca (rodni jaz u plaćama, rizik od siromaštva) pokazuju određene pozitivne pomake, a radi se upravo o područjima u kojima je EU provodila koordinirane i strateške akcije.

Nadalje, pokazalo se da sve više žena studira, no većinom nepromijenjena ostaje segregacija u obrazovanju, u smislu da su žene i dalje podzastupljene u inženjerstvu i građevinarstvu, a previše zastupljene u obrazovnom sektoru.

Žene velik dio vremena troše brinući se za djecu i pomažući u obrazovanju djece i unuka, te kuhajući i obavljajući kućanske poslove, a u svim ovim područjima primijećen je širok rodni jaz, kao i u području političkog i ekonomskog donošenja odluka.

Po pitanju zdravlja, primijećeno je da su žene sve bolesnije, a da muškarci umiru mlađi, no zbog nemogućnosti rodne komparacije, analiza nije uključila podatke vezane uz seksualno i reproduktivno zdravlje.

Izvješće EIGE-a otkriva korelaciju između višeg BDP-a, visoke razine socijalne skrbi, manjeg broja nezaposlenih mladih osoba, više institucionalne brige za djecu, većeg broja žena u odborima i više državnog budžeta utrošenog na zdravstvenu skrb kada zemlja ostvaruje veći Indeks rodne ravnopravnosti.

Zemlje s većom razinom nasilja prema ženama također su ostvarile bolje rezultate, što ustvari nije kontradiktorna informacija. Istraživanje EIGE-a pokazuje da kada postoji visok stupanj rodne ravnopravnosti osobe imaju više povjerenja u institucije pravne države te su sklonije prijavljivati nasilje. [Ž.V.] EWL

Profile po zemljama potražite ovdje.

Povezano