Objavljeno

Dokazana povezanost između seksističkih stavova i protivljenja pravu na pobačaj

Studija doktorandice Stephanie Begun i profesora N. Eugene Walls sa Sveučilišta u Denveru, objavljena u akademskom časopisu Affilia: Journal of Women and Social Work, pronašla je jasnu poveznicu između seksizma i protivljenja pravu na pobačaj, prenosi The Huffington Post.

Studija se temelji na podacima istraživanja provedenog između 651 studenta, od kojih su 70% činile žene, a 30% muškaraci. Begun je analizirala odgovore ispitanika/ca i svrstala ih u tri moguće kategorije s obzirom na negativne stavove prema pobačaju: neprijateljski seksizam, benevolentni seksizam te neprijateljski i benevolentni seksizam u kombinaciji.

Istraživanje je pokazalo da benevolentni seksizam svrstava žene u rodne uloge odgajateljica i njegovateljica te da su žene koje se odluče na pobačaj ‘podbacile’ jer ne mogu ispuniti ulogu koju im je društvo namijenilo.

Ispitanici/e su u istraživanju u pitani/e u kojoj se mjeri slažu s tvrdnjama dobronamjernog seksizma, poput „u slučaju opasnosti, žene trebaju biti spašene prve“ te tvrdnjama neprijateljskoga seksizma poput „feministkinje se zalažu za to da žene imaju veću moć nad muškarcima“.

Begun je za The Huffington Post izjavila da rezultati pokazuju da se oni/e ispitanici/e čiji su stavovi bili/e neprijateljski seksistički i oni čiji su stavovi benevolentno seksistički u jednakoj mjeri protive pravu na pobačaj. Ispitanici čiji su stavovi podržavali i neprijateljski i benevolentni seksizam statistički su još češće bili protiv prava na pobačaj.

Begun je naglasila da seksizam ugrožava pravo žene da sama donese odluku o pobačaju. Rezultati, koji pokazuju stavove oba spola, ukazuju na to da je seksizam prisutan u društvu u različitim oblicima i samim time objašnjavaju zašto je borba za pravo žene na samostalnu odluku toliko kompleksna. [P.C.]


Povezano