Objavljeno

Novo istraživanje: 81 posto Hrvata/ica smatra da bi žene trebale imati pravo na izbor

Noćni marš 2019. (foto: Jadran Boban)

Čak 81 posto Hrvatica i Hrvata smatra da bi žene trebale imati pravo na izbor kad se radi o trudnoći, rađanju i pobačaju, pokazalo je novo istraživanje koje je provela agencija Ipsos na reprezentativnom uzorku 612 punoljetnih ispitanica i ispitanika.

Ipsos je u anketi obradio još dva pitanja slične tematike: trebaju li vjerske zajednice utjecati na zdravstvenu politiku o pobačaju, te treba li prekid trudnoće biti besplatan. Da se vjerske zajednice ne trebaju petljati u pitanja zdravstvene politike oko pobačaja smatra 62 posto građana/ki Hrvatske (20 posto misli suprotno), dok 63 posto ispitanih smatra da prekid trudnoće za ženu mora biti besplatan (18 posto je protiv).

Nasuprot tome, onih koji smatraju da žene ne bi trebale imati pravo na izbor samo je sedam posto. Neki od njih sudjelovat će u “moliteljskoj” kampanji 40 dana za život koja počinje 26. veljače, a molitelji će uznemiravati i maltretirati žene ispred bolnica sve do 5. travnja.


Povezano