Moje mjesto u zajednici

Udruge iz 3 različite županije: Udruga Zora (Međimurska županija) kao nositeljica  s partnerima udrugama K-zona (Grad Zagreb) i Centar za održivi razvoj (Splitsko dalmatinska županija) u 2015. započele su s provedbom projekta “Moje mjesto u zajednici”.

U 18 mjeseci trajanja projekta, pažljivo isplaniranim aktivnosti odgovoriti će na glavne prepoznate probleme u njihovim zajednicama. Kako bi saznali koji problemi su najznačajniji za stanovnike/ce njihovih 3 lokalnih zajednica, prvo će provesti istraživanje.

Nakon toga će s građanima provesti zagovaračke kampanje kreirane oko definiranih prioritetnih potreba vezane uz društvenu nejednakost, rodnu neravnopravnost i socijalnu pravdu.

Inovativnim zagovaračkim alatima jačati će i uključiti građane, jer samo zajednički društveni angažman i rad u zajednici dugoročno donosi rezultate.

Monitorirati će djelovanje lokalnih donositelja odluka i pridonositi stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju u kojoj svaki građanin, a posebice socijalno isključeni građani i oni u riziku od siromaštva, mogu i znaju kako ostvariti svoja socijalna i ljudska prava.


PROJEKTNE VIJESTI

Projekt “Moje mjesto u zajednici” sufinanciran je od Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Ugovor je potpisan sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, u sklopu natječaja “Demokratizacija i ljudska prava”