Objavljeno

Materijali nastali na projektu ‘Moje mjesto u zajednici’ – građanke i građani Trešnjevke sjever za razvoj lokalne zajednice

Na završnom predstavljanju projektnih aktivnosti “Moje mjesto u zajednici” udruga K-zona 30. studenog u staroj je trešnjevačkoj vijećnici predstavila rezultate javnih akcija i prioritetnih potreba građanki i građana Trešnjevke sjever, kao i daljnje zagovaračke aktivnosti po pitanju nastojanja da Trešnjevka sjever postane prvi zagrebački kvart u kojem se osnažuje participacija lokalne zajednice po uzoru na progresivne europske gradove.

Javno predstavljanje kulminacija je aktivnosti projekta na kojem su, svaka u svojim sredinama, udruge Zora (Međimurska županija), Centar za održivi razvoj (Imotska krajina) te K-zona (Trešnjevka sjever) radile na uspostavljanju suradnje s nadležnim institucijama lokalne samouprave te ispitivale potrebe i educirale građane o načinima rješavanja problema u lokalnoj zajednici. Podsjetimo, u istraživanju kojeg su udruge provele krajem 2015. godine na 1000 ispitanika zaposlenost, gospodarstvo te komunikacija s javnom upravom i institucijama pokazale su se kao prioritetne potrebe u svim regijama, a odražavaju ekonomsku situaciju u zemlji te teškoće u komunikaciji građana s institucijama koje su vidljive na svim razinama.

Za razliku od drugih regija u istraživanju, na Trešnjevci sjever su se rezultati istraživanja raspršili i na druge potrebe koje se mogu okarakterizirati kao potreba za učinkovitim korištenjem javnog prostora u najširem smislu, odnosno  na mogućnosti da se kvart izgradi tako da koristi građanima i građankama, a potrebe koje su ocijenjene kao važne tiču se upravo korištenja javnog prostora, korištenja javnih sadržaja i napuštenih zgrada.

Javne akcije i prioritne želje građana i građanki Trešnjevke sjever

U periodu između lipnja i studenog udruga K-zona uz volontere je na šest javnih akcija prikupljala konkretne probleme i potrebe lokalnog stanovništva Trešnjevke sjever, te je nadležnim institucijama poslano oko tisuću razglednica sa željama i primjedbama građanki i građana.

U kategoriji promet građanke/i najčešće su se žalili na nedostatak parkinga, nepostojanje biciklističke infrastrukture, opasna raskrižja, kružne tokove i pješačke prijelaze. Po pitanju čistoće vidljiva je iznimna frustracija zakrčenosti prometom i smećem, nepostojanjem kontejnera za razvrstavanje otpada i neučestalosti odvoza otpada. Građani/ke se žale i na izgled ulica, kuća i zgrada: na neobnovljene fasade, neujednačenost izgleda ali i generalnu ružnoću i devastaciju kvarta.

Izražena je i želja za revitalizacijom tradicionalnih trešnjevačkih punktova: Trešnjevačkog placa, Doma sportova, Dvije lipe ali i uvođenja trešnjevačke društvene i kulturne manifestacije. Dodatne su sugestije bile povećanje kulturnih i sportskih sadržaja, projekata društvene i međugeneracijske solidarnosti, community punktova za razmjenu oglasa među stanovništvom ili primjerice radione za posudbu alata za kućne popravke. Želja je građana/ki i poticanje malog i obiteljskog poduzetništva te samozapošljavanja, tradicijskih obrta, društvenog poduzetništva, za podrškom u korištenju poticaja i EU fondova te strateškom najmu gradskih i državnih prostora. Pokazana je i želja bolje komunikacije kvartovskih redara i policije te ljepšom i organiziranom infrastrukturom za vlasnike kućnih ljubimaca.

Aplikacija Projekt zajednica kao nastavak zagovaračkih aktivnosti

Kao rješenja navedenih problema nametnula se bolja informiranost i učinkovitosti aktera i institucija, osmišljavanje programa njihovog povezivanja te bolji modeli komunikacije i planiranja koji će rezultirati umrežavanjem stručnjaka i predstavnika građana i njihovih inicijativa.

U tom kontekstu, K-zona je javno predstavila aplikaciju https://projekt-zajednica.info/ na kojoj je moguće odabrati geografsko područje (Međimurska županija, Trešnjevka, Imotski) na kojem građani/ke žele upisati problem, rješenje ili prijedlog te ga na jednostavan način učiniti javno dostupnim i vidljivim.

Također, web aplikacija sadrži i adrese ključnih aktera koje su u aplikaciji upisani kao kontakti (institucije, udruge, jedinice lokalne uprave i samouprave) podijeljene u područja djelovanja: gospodarstvo, zdravstvo, komunalna djelatnost i slično. Putem aplikacije građanke/i se mogu informirati o ključnim akterima iz lokalnih zajednica, pronaći grupu građana koje zabrinjava isti problem ili imaju sličnu ideju te provjeriti postoji li u njihovoj okolini udruga ili inicijativa koja im može pružiti dodatan savjet. Pogledajte i kratki video o zagovaranju:

K-zona participaciju građana u rješavanju problema tako nakon završetka projekta 15. prosinca nastavlja kroz online sučelje Projekt zajednica te putem e-mail adrese tresnjevka@voxfeminae.net i telefona 095 748 0725 na koje se građani/ke Trešnjevke sjever mogu obratiti ako žele biti informirati o daljnjim aktivnostima u kvartu.

Više o projektu: https://voxfeminae.net/ostali-projekti/item/8153-moje-mjesto-u-zajednici-2015-i-2016

Materijali producirani u sklopu projekta:

Zagovarački video u sklopu kampanje: https://www.youtube.com/watch?v=bHGxZRmVGwU

Web aplikacija: https://projekt-zajednica.info/

Brošura za građane/ke: https://voxfeminae.net/docs/MMUZ_Tresnjevka_brosura_2016.pdf

Letak: https://voxfeminae.net/docs/MMUZ_KZONA_letak_A5.pdf

Rezultati istraživanja: https://voxfeminae.net/docs/MMUZPrezentacija_final.pdf

Prezentacija sa završnog događanja:  https://voxfeminae.net/docs/MMUZ_Prezentacija_final_studeni.pdf

ilustracija jpg – 72 dpi: https://voxfeminae.net/docs/MMUZvizua72dpi.jpg

ilustracija jpg – 300 dpi: https://voxfeminae.net/docs/MMUZvizua300dpi.jpg


Povezano