Vizkulturin obrazovni program o urbanizmu i javnom prostoru

U Vizkulturinoj organizaciji pokreće se istraživački obrazovni program za studente, alumne i druge zainteresirane mlade ljude koji žele usvojiti nova znanja i vještine na temu urbanizma i javnog prostora.

Program pod nazivom Kako misliti urbanizam i javni prostor? besplatan je, a održavat će se od 5. listopada do 30. studenog 2021., svaki utorak od 18 do 20 sati, putem platforme Zoom, uz dvije aktivnosti uživo, planirane za vikend.

U aktualnom kontekstu potresa i obnove grada Zagreba i okolice, pitanje urbanizma i javnog prostora kao tkiva u koje je upisana konstantna mijena i nove potrebe stanovnika, valja promišljati i kritički sagledati iz raznih kuteva. Zagreb je u posljednjih godinu i pol dana postao posebno potentno mjesto za brojne znanstvene, umjetničke i stručne opservacije i intervencije. U ovom će se interdisciplinarnom obrazovnom programu javni prostor, između ostalog, analizirati kao mjesto koje reflektira kulturne politike te dominantne društvene i rodne odnose.

Na primjeru grada Zagreba, ali i ostalih hrvatskih gradova, pozvani predavači i predavačice ukazat će na određene problematike grada i korištenja javnog prostora. Tako će teme varirati od pitanja obnove i promišljanja drugačijeggrada, preko memorijalne baštine i politika povijesti, do širih infrastrukturnih i gradskih problematika. Predavači će obraditi različitu tematiku iz rakursa vlastite ekspertize, kako bi potaknuli sudionike na inovativne i multidisciplinarne prakse, kojima će na spomenutu problematiku pokušati odgovoriti.

Pored interaktivnog diskurzivnog programa, drugi dio predviđenih aktivnosti čini planiranje i izrada autorskih projekata polaznika/ca, u proizvoljnom obimu i formatu (kraće istraživanje, autorski tekst, kritika, osvrt, podcast, umjetničko djelo, izrada idejnog arhitektonskog rješenja itd.), koji će biti objavljeni na portalu Vizkultura.

Planirane programske aktivnosti možete pronaći na ovoj poveznici.

Prijave se zaprimaju putem ovog obrasca do 21. rujna u 24 sata, a za sve upite vezane uz program javite se na e-mail adresu petra@vizkultura.hr.

Autorica programa: Petra Šarin, povjesničarka umjetnosti


Povezano