Poziv za umjetnike/ce: O prihvaćanju nepoželjnog

Foto: Emily French i Erin Shields / VIMS

Otvoren je Javni međunarodni poziv za umjetnike/ce i umjetničke kolektive posvećen morskim livadama. Stručni žiri odabrat će rad umjetnika/ce ili kolektiva koji će na najadekvatniji način zadovoljiti natječajem određene kriterije:

  • Rad treba komunicirati s prirodnim i društvenim kontekstom, odnosno ideja rada mora uključivati ​​specifične fenomene i probleme lokacije,
  • Rad treba poticati kretanje ljudi i upoznavanje s prirodom,
  • Rad treba pokazati senzibilitet prema stanovništvu i i prirodi.

Umjetnička instalacija koristit će sakupljeni otpad s lokacije, iskustvo zajedničkog rada ljudi na prikupljanju otpada, ribarsku tradiciju i kulturu vezanu za ribarsku baštinu, te prirodnu i kulturni baštinu ovog područja kao elemente za nastanak rada.

Mogućnost da se umjetnik/ca upozna sa specifičnostima ovog područja bit će moguća osiguravanjem rezidencijalnog boravka umjetnika u podvelebitskomu selu Lončari – Karin Gornji, Hrvatska. U interakciji s prirodnim kontekstom i društvenim fenomenima nagrađeni umjetnik/ca će se moći pripremati za razradu ideje i konkretizaciju postava odabrane umjetničke instalacije. U sklopu projekta ekološke akcije, javni poziv i program boravka umjetnika u Lončarima u centar promišljanja postavljaju izolirani, izopćeni i nepoželjni subjekt u lokalnom kontekstu, prema kojem je moguće promijeniti odnos kroz edukaciju i javnu komunikaciju problema.

Stručnjaci, umjetnici i mediji ukazujući na njegovu negativnu percepciju mogu učiniti puno u promjeni vidljivosti i percepcije, te utjecati na proces promjene gledišta prema ovom značajnom fenomenu. Kroz okolišne teme krećući od morske livade i njene važnosti za eko sustav i kvalitetu života riba, preko stakla i otpada kroz umjetničke i druge društvene akcije i podršku medija zagovaramo zdravo društvo, bazirano na znanju i uključivanju.

Za prvonagrađeni rad osiguran je i honorar u visini od bruto 22.000,00 kuna (3000 EUR), osim produkcijskih troškova.

Rok za prijavu je 15. studenog 2022.

Više informacija o projektu i prijavnicu pronađite ovdje.


Povezano