Poziv za tekstove o strašnim ženama

Portal VoxFeminae poziva sve zainteresirane novinar/ke i istraživače/ice da se uključe u pisanje tekstova o strašnim ženama!

U cilju jačanja vidljivosti žena u društvu i informiranja javnosti o doprinosima i postignućima žena u različitim područjima, u 2022. predvidjele smo nekoliko novih tekstova o ženama iz regije, koji će biti objavljeni na portalu u rubrici Strašne žene.

Tražimo tekstove o sljedećim ženama:

 • Jasenka Kodrnja
 • Marijana Gušić
 • Ivana Hirschmann
 • Zvjezdana Ladika
 • Anka Berus
 • Anka Butorac
 • Ivana Tomljenović-Meller
 • Vera Johanides
 • Alma Karlin (SI)
 • Pavlina Pajk (SI)
 • Vera Blagojević (RS)
 • Isidora Sekulić (RS)
 • Rosa Plaveva (MK)
 • Veselinka Malinska (MK)

Iskaz interesa za pisanje vrši se putem Google obrasca: https://forms.gle/m389wxSyAh24rjEE7

Predviđena duljina tekstova je 3-5 kartica (1 kartica = 1800 znakova s razmacima), ovisno o dostupnosti arhivskih materijala i informacija o pojedinoj ženi. Odabrane autori/ce će dobiti smjernice i, prema potrebi, mentorsku podršku uredništva portala.

S autorima/cama se potpisuju ugovori, a tekstovi će biti honorirani.

Poziv je ograničen na autore/ice s prebivalištem u Hrvatskoj.

Prijave se zaprimaju do 30. srpnja, a krajnji rok za dostavu tekstova je 31. listopada 2022.

Za sva pitanja u vezi poziva možete se obratiti na: tihana@voxfeminae.net


Povezano