Kurziv poziva na sudjelovanje u timu za istraživanje anomalija

Vizual: Maja Maar

U sklopu programa posvećenog razvoju reparativnih kulturnih praksi, udruga Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva otvara poziv za sudjelovanje u peteročlanom interdisciplinarnom međunarodnom timu za istraživanje anomalija kroz eksperiment. Poziv je otvoren za umjetnike_ce, teoretičarke_e i istraživače_ice, aktiviste_kinje, kustose_ice i producente_ice, kritičare_ke i novinare_ke te ostale praktičare_ke svih disciplina i medija zainteresirane za razvoj vlastite prakse kroz razmjenu te kolektivno istraživanje, eksperimentiranje i testiranje.

Na poziv se mogu prijaviti osobe s područja Europe. Tematsko uporište na kojima će se zajednički proces graditi jest anomalija, koju promatramo kroz prizme neuspjeha, kolektivnog nezadovoljstva i (afektivnog) otpora

Voditeljica suradničkog anomalijskog procesa bit će zagrebačka kustosica i kritičarka, Barbara Gregov. Prijaviti se mogu sve koji_e se prepoznaju u tematskim čvorištima ovog poziva (više detalja u nastavku) te ih zanima rad u interdisciplinarnom suradničkom okruženju. Izabrani kandidati_kinje imat će priliku u timskom okviru razvijati novi rad ili postojeću praksu, projekte i interese. Proces rada počinje u rujnu 2023., a završava na proljeće 2024. godine, kada će članovi_ce tima javno u Zagrebu predstaviti rezultate svog rada. Suradnički proces odvijat će se online, uz završnu zajedničku mikro-rezidenciju u Zagrebu. Proces rada odvijat će se na engleskom jeziku.

Kurziv će izabranim kandidatima_kinjama osigurati honorar u ukupnom iznosu 2000 eura (bruto2), pokriti materijalni trošak produkcije rezultata istraživačkog procesa te troškove puta i smještaja u Zagrebu u vrijeme mikro-rezidencije. 

Prijave se šalju putem maila, na adresu apply.kurziv@gmail.com. U prijavi je potrebno poslati životopis, zatim portfolio ili dokument koji prezentira dosadašnji rad prijavitelja_ice, te motivacijsko pismo (do 2 kartice teksta).

Rok za prijave je 31. srpnja 23:59 CET.

Više o pozivu saznajte ovdje.


Povezano