Objavljeno

Žene izložene stresu imaju smanjenje šanse za začeće

U Sjevernoj Americi 20-25 posto žena i 18-21 posto muškaraca reproduktivne dobi svakodnevno je izloženo stresu. U skladu s time, znanstvenici s Boston University School of Public Health (BUSPH) proveli su istraživanje kako bi ustvrdili povezanost stresa i izgleda za začeće. Ustanovili su kako stres doista smanjuje izgled od začeća kod žena, ali ne i kod muškaraca.

“Premda ovo istraživanje ne implicira da stres uzrokuje neplodnost, svakako nudi dokaze koji govore u prilog važnosti mentalnog zdravlja pri pokušajima začeća,” pojasnila je Amelia Wesselink, vodeća autorica studije.

Za istraživanje su korišteni podaci prikupljeni putem Pregnancy Study Online (PRESTO) kojim se godinu dana ili do začeća online prati parove koji nastoje začeti. Praćeno je 4769 žena i 1272 muškarca koji nemaju povijest neplodnosti i koji ne pokušavaju začeti duže od šest menstrualnih ciklusa. Mjerena je njihova percipirana razina stresa. U obzir su se uzimali i podaci poput rase/etniciteta, prihoda, prehrane, sna i učestalosti seksualnih odnosa.

Prosječno, žene su iskusile stres nešto češće nego muškarci, a žene izložene višim razinama stresa imale su 13% niže šanse za začeće od onih koje su mu bile izložene manje. Navedena je povezanost bila snažnija kod žena koje su pokušavale začeti kraće od dva menstrualna ciklusa te kod žena starijih od 35 godina.

Istraživanje nije pokazalo povezanost između percepcije stresa i izgleda za začeće kod muškaraca. Međutim, pokazalo se da parovi u kojima muškarci doživljavaju malo stresa, a žene mnogo imaju 25 posto niže šanse za začeće, čime se sugerira kako različita razina stresa kod partnera može utjecati na izglede za začeće. [K.D.] Science Daily


Povezano