Objavljeno

Zakoni i institucionalni okvir ne izlaze u susret transrodnim osobama

Zaštita prava transrodnih osoba jedna je od ključnih stavki Nacionalnog programa za zaštitu ljudskih prava 2013. – 2016., istaknuo je ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava Branko Sočanac na sjednici Povjerenstva Vlade RH za ljudska prava na kojoj se raspravljalo o pravima transrodnih osoba.

Arian Kajtezović je kao predstavnik udruge TransAid Croatia, koja se bavi zaštitom i promocijom prava transrodnih osoba, održao kratku prezentaciju vezanu uz pravne i medicinske probleme s kojima se transrodne osobe susreću. Naglasio je da, iako u Hrvatskoj postoji pravni i medicinski okvir koji regulira ovo područje još uvijek nije ustrojen sustav “jednostavne, uslužne, educirane i susretljive administracije” koja bi transrodnim osobama izlazila ususret te im pomagala u rješavanju njihovih problema. Posebno istaknuo kako je uz otklanjanje administrativnih prepreka,” edukacija ključ za rješavanje svih otvorenih problema”.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić naglasila je kako unatrag nekoliko godina “aktivno prati situaciju u kojoj se nalaze rodno-disforične osobe”, što kroz rad na pritužbama, što na vlastitu inicijativu. Istaknula je kako je u suradnji s udrugom TransAid Croatia utvrđeno kako “niti zakonodavni okvir niti institucionalni mehanizmi ne omogućavaju transrodnim osobama uređen medicinski i pravni postupak promjene spola i/ili odabira života u drugom rodnom identitetu”.

Prisutnima je skrenula pozornost na činjenicu da je njezina institucija u periodu 2013 – 2015. u suradnji sa spomenutom udrugom, resornim ministarstvima te drugim nadležnim institucijama, dala značajan doprinos stvaranju normativnog okvira za promjenu pravnog i fizičkog identiteta transrodnih osoba. Iz toga je kao izravan rezultat proistekao Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, koji je stupio na snagu krajem prošle godine.

Pravobraniteljica Ljubičić je nadalje istaknula da se nakon donošenja Pravilnika problem ipak nije riješio. Naime, Nacionalno zdravstveno vijeće zastalo je s izdavanjem mišljenja o promjeni spola zbog nepostojanja liste stručnjaka i smjernica temeljem kojih dokumenata su isti Pravilnikom bili i ovlašteni izdavati mišljenja o promjeni spola rodno-disforičnim osobama u postupku rodne odnosno spolne tranzicije. Zbog toga je na tu temu inicirala i organizirala nekoliko sastanaka u svom uredu sa svim relevantnim dionicima, a sve u svrhu zaštite temeljnih ljudskih prava i dostojanstva rodno-disforičnih osoba, čime se postupak ubrzao.

Naime, potaknuto inicijativom Pravobraniteljice, Ministarstvo zdravlja je, sukladno Pravilniku, izradilo listu stručnjaka, Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je prijedlog smjernica za postupanje centara za socijalnu skrb dok je Nacionalno zdravstveno vijeće dalo jamstva kako će u najkraćem mogućem roku po objavi liste stručnjaka krenuti izdavati mišljenja o promjeni spola odnosno života u drugom rodnom identitetu koja su neophodna rodno-disforičnim osobama kako bi završile postupak tranzicije iz jednog u drugi spol/rod. [G.K.] CroL


Povezano