Objavljeno

Kako (NE) izvještavati o trans, inter i rodno varijantnim osobama

Foto: Kristina Josić

Trans, inter i rodno varijantne (TIRV) osobe posebno su diskriminiran i marginaliziran dio LGBTIQ zajednice, i vrlo su često pogrešno predstavljane u medijima. U svakodnevnom životu nailazimo na prepreke uzrokovane stigmatizacijom raznolikosti tijela, identiteta i iskustava, a ta stigmatizacija podloga je za napastovanje, diskriminaciju, a često i za nasilje.

Kako bi vijest o trans, inter i rodno varijantnoj tematici bila prenesena na način koji izražava poštovanje te kako bi se javnost na pozitivan i adekvatan način upoznala sa životima TIRV osoba i njihovih obitelji, Trans Aid poziva sve medije na odgovorno izvještavanje o TIRV osobama. Uz ovih nekoliko jednostavnih uputa i preporuka zajedno možemo pridonijeti vidljivosti i osnaženosti jedne od ionako najugroženijih skupina u društvu:

Iskažite poštovanje prema identitetu i privatnosti osobe

O imenu i zamjenicama

► Upotrebljavajte ime i prezime osobe po njenom izboru, pa i ako (još) nije usklađeno u službenim dokumentima, i izbjegavajte korištenje imena danog pri rođenju i starih fotografija, a pogotovo ne bez dopuštenja osobe.

► Koristite zamjenice i rodno obojani jezik u skladu s autentičnim rodnim identitetom osobe (ako se, na primjer, osoba identificira kao žena, onda se koristi zamjenica ‘ona’ i oslovljava ju se kao ženu u svakom smislu, bez obzira pričalo se o njenom životu prije, tijekom ili nakon tranzicije, osim ako osoba ne zatraži drugačije).

► Ako radite intervju s TIRV osobom, ne trebate se ustručavati pitati osobu koje ime i zamjenice koristi.

Fokus je na životu osobe

Ne spominjite medicinsku povijest osobe osim ako je to upravo tema članka i isključivo uz dopuštenje osobe. Portretirajte život osobe, ne fokusirajte se isključivo na trans identitet/interspolni status, itd.

► Intervjue/izjave unutar teksta ili priloga uvijek šaljite na autorizaciju osobama koje su sudjelovale, a posebno pazite pri izvještavanju o trans, inter i rodno varijantnoj djeci.

Bez pojmova i naziva se ne može – što, kad i kako koristiti

Spol, rod i druge terminološke dileme

Upoznajte se s ključnim pojmovima vezanim uz trans, inter i rodno varijantnu tematiku (v. Terminologiju). Neki od pojmova koji su neophodni pri izvještavanju o TIRV tematici: rod, rodni identitet, spol, trans/transrodnost (kao krovni pojam), transpolnost, interspolnost, nebinarna osoba, cisrodnost, depatologizacija, prilagodba tijela, rodno izražavanje, rodna varijantnost, rodnaraznolikost, seksualna orijentacija, trans muškarac (FtM), trans žena (MtF), pravno priznanje roda, transfobija

– Više o terminologiji potražite OVDJE

Imajte na umu da suseksualna orijentacija i rodni identitet dvije odvojene stvari; osoba može biti gej, lezbijka, biseksualna, aseksualna, itd. neovisno o tome je li cisrodna, transrodna, interspolna ili rodno varijantna osoba.

Ovo je veliko NE…

Zaobiđite pogrdne izraze i zastarjelu terminologiju kad opisujete TIRV osobu i/ili njezinu tranziciju (bez referiranja na prijašnji izgled osobe, osim po dogovoru; bez usporedbe s cis osobama; nema govora o ‘obmani’, ‘prevari’, ‘laži’, ‘maskiranju’ kad pričamo o tranziciji, itd.)

Ne spominjite da je osoba TIRV kad to nije relevantno

Ne koristite uvredljive i diskriminatorne nazive i izraze, poput ovih:

-‘on-ona’, ‘ona-on’, ‘tranzić’, ‘trandža’, ‘zbunjen_a oko vlastitog roda/spola’…
– ‘on je postao muškarac ‘, ‘bio je muškarac, sada je žena’
– ‘on_a je promijenio_la spol’ (i generalno poistovjećivanje jedne stvari, najčešće operacije genitalija, s definiranjem spola)
– ‘ona je rođena kao muškarac’, ‘on je biološka žena’
– ‘muškarac zarobljen u tijelu žene’, ‘žena zarobljena u tijelu muškarca’

… a ovako se ispravno izvještava

► Umjesto gore navedenih izraza, pogledajte nekoliko primjera korektnog izvještavanja:

– ‘Hrvoje je trans muškarac, nikad se nije osjećao kao žena.’
– ‘Marko je trans muškarac. Kad završi srednju školu, uskladit će svojetijelo sa svojim rodnim identitetom.’
– ‘Marta je trans žena. Boji se da neće moći igrati odbojku s drugim djevojkama.’
– ‘Saša se identificira kao queer/rodno varijantna osoba. Preferira kad se o njima govori u trećem licu množine.’
– ‘Ana je prilagodila svoje tijelo i sretna je što njeno tijelo sada odgovara njenom rodnom identitetu. Ana je također lezbijka.’
– ‘Tomislav je prilagodio svoje tijelo i sretno živi sa svojom ženom i dvoje djece.’
– ‘Marina je žena kojoj je pripisan muški spol pri rođenju.’
– ‘Trans osobe u Hrvatskoj suočene su s visokom stopom diskriminacije i napastovanja zbog slabe informiranosti šire javnosti.’

► Navedite primjere dobrih praksi iz drugih zemalja (vezano za npr. pravno priznanje roda temeljeno na samoodređenju, depatologizaciju, zabranu ‘normalizirajućih’ postupaka nad interspolnom djecom, itd.)

Posebno pazite na naslove i fotografije

► Oprema članka je jako bitna, stoga izbjegavajte senzacionalistički pristup, osobito u naslovu. Ne koristite naslove poput: ‘Promjena spola’, ‘Rođena kao muško’, ‘Rođen kao žena’, ‘Zarobljen_a u krivom/tuđem tijelu’, i slično.

Ne prilažite članku fotografije prije i poslije prilagodbe tijela, fotografije koje banaliziraju trans identitet (npr. trans žena koja se šminka, trans muškarac koji se brije), fotografije slavnih trans osoba (osim ako se o njima ne izvještava). Članku priložite fotografiju koju osoba sama pošalje i autorizira, sliku trans zastave ili trans aktivista_kinja.

O čemu bi zapravo trebalo izvještavati?

► Evo nekih od tema/pitanja relevantnih za TIRV zajednicu, koje možete pokriti kad izvještavate o TIRV tematici kako naglasak ne bi uvijek bio na ‘promjeni spola’. Dobro je da vaš članak/prilog odgovori na sljedeća pitanja:

– Zašto je za trans zajednicu bitno pravno priznanje roda?
– Kolika je stopa diskriminacije i nasilja nad trans, inter i rodno varijantnim osobama? Postoje li zakoni koji štite TIRV osobe od diskriminacije i nasilja, ako da, poštuju li se?
– S kojim preprekama se susreću TIRV osobe u sistemu hrvatske zdravstvene zaštite?
– Koji su trenutačni zdravstveni standardi za TIRV osobe u Hrvatskoj?
– Koji su primjeri dobre prakse legislativnog i društvenog prepoznavanja TIRV iskustava i identiteta?
– Koji su uzroci, a koje su posljedice uvrštavanja TIRV identiteta i iskustava na popis mentalnih poremećaja?
– Kakve posljedice imaju medicinski nepotrebne operacije nad interspolnom djecom?


Povezano