Objavljeno

Trumpova administracija želi izbrisati riječ ‘rod’ iz UN-ovih dokumenata o ljudskim pravima

Američki dužnosnici žele ukloniti riječ ‘rod’ iz UN-ovih dokumenata o ljudskim pravima, a kao najčešću zamjenu predlažu korištenje riječi ‘žena’. Ovo je samo dio kampanje brisanja postojanja transrodnih osoba i njihovih prava koja dolazi iz Trumpove administracije.

Naime, kako izvještava New York Times, Odjel za zdravstvo i ljudske usluge Trumpove administracije kao legalnu definiciju spola želi uvesti odredbu kojom bi se ‘status muškog ili ženskog spola dodjeljivao isključivo prema biološkim odrednicama utvrđenim tijekom ili prije njenog rođenja’, te bi kao takav ostao nepromjenjiv od rođenja.

Također su se na nedavno održanim sastancima UN-ovog Trećeg odbora, koji se bavi ‘društvenim, humanitarnim i kulturnim’ pravima, američki dužnosnici pokušavali izboriti za redefiniranje izjava sveopćih skupštinskih odluka kako bi uklonili jezik za koji vlada tvrdi da je ‘politički korektan i nejasan’. Time su jasno odrazili stavove Trumpove administracije koja smatra kako se korištenjem riječi ‘rod’ prema spolu postupa ideološki te kako rod nije stvar individualnog izbora, već nepromjenjivih bioloških činjenica.

Tako su, primjerice, u nacrtu dokumenta o traffickingu žena i djevojaka kojeg su Njemačka i Filipini predstavili početkom listopada, SAD željele ukloniti izraze poput ‘rodno uvjetovano nasilje’ te ih zamijeniti s izrazom ‘nasilje protiv žena’. Američki dužnosnici koji se zalažu za ove izmjene poslani su iz Washingtona i nisu punopravni diplomati u misiji SAD-a.

„Ovakve poteze sve češće viđamo na sastancima Trećeg odbora, zbog čega je jasno da će ovo biti bitka koja nas očekuje u idućim tjednima,“ kazao je UN-ov diplomat, koji je dodao i kako SAD-ova politika o riječi ‘rod’ nije u potpunosti konzistentna.

Dok su u nekoliko nedavnih prigoda američki dužnosnici pozivali na uklanjanje riječi ‘rod’, barem je jednom ta ista riječ dodana u tekst na inzistiranje SAD-a. UN-ov diplomat, koji je ujedno i Europljanin, nagađa kako bi nekonzistentnost mogla biti rezultat razlike u stavovima između SAD-ovih diplomata.

Kako bi uspjela u ovoj kampanji, SAD će biti primorana sklopiti neobične saveze s Rusijom i konzervativnim islamskim državama, a protiv svojih zapadnoeuropskih partnera.

„Ako kažemo samo ‘nasilje protiv žena’, nismo ispričali čitavu priču,“ kazala je starija diplomatkinja UN-a. „Ne bismo trebali ohrabrivati njihovo društvo da bude regresivno. Ukoliko to znači izazivanje požara u Trećem odboru, radije bih izazvala požar, jer mislim da neke vrijednosti treba njegovati i držati do njih.“

„Sjedinjene Američke Države ni na koji način ne žele ukinuti zaštitu transrodnih osoba, kao ni zaštitu bilo koje osobe u bilo kojoj UN-ovoj rezoluciji,“ kazala je glasnogovornica američkog državnog odjela, Heather Nauert.

“Kada se određeni dijelovi rezolucija izričito odnose na pitanja koja utječu na ‘žene i djevojke’, naši pregovarači su u nekoliko slučajeva predložili promjenu riječi ‘rod’ u ‘žene’ i/ili ‘žene i djevojke’ kako bi rezolucije postale jasnije, točnije i po našem mišljenju, jače u nastojanjima Administracije da osnaži žene i djevojke,“ objasnila je Nauert.

Prošlog je mjeseca Američki državni odjel u tišini promijenio naziv web stranice koja se bavi adresiranjem problema s kojima se transrodne osobe susreću prilikom izrade putovnica, izmijenivši ‘promjenu rodne oznake’ u ‘promjenu spolne oznake‘, a čini se kako je taj potez samo dio šire kampanje protiv riječi ‘rod’.

„Očito je da je administracija uključena u širu strategiju brisanja egzistencije transrodnih osoba koja se događa diljem federalne vlade,“ izjavila je Mara Keisling, izvršna direktorica Nacionalnog odbora za ravnopravnost transrodnih osoba. „Iako je iritantno što se u UN-u ponašaju na ekstreman i nestabilan način, mi smo sigurni da će njihove predrasude izgubiti bitku sa znanošću, zdravim razumom i kontinuiranom borbom za ljudska prava.“

New York Times u ponedjeljak je izvijestio kako je američka administracija sastavila politički dokument kojim bi se rod ograničio isključivo na muški i ženski, a postao bi nepromjenjiv od rođenja, unatoč tome što je Američka liječnička udruga prošle godine objavila kako rodni i seksualni identiteti nisu uvijek binarni.

Riječ je o naporu kojim se želi ukinuti promjene u saveznim programima koje je izradila Obamina administracija. Te su reforme službene rodne oznake učinile individualnom odlukom umjesto da ih temelje na spolu dodijeljenom rođenjem. [E.H.] The Guardian/New York Times


Povezano