Objavljeno

UN Women: Obitelj može biti izvor konflikta i nasilja, ali i rodne ravnopravnosti

UN je objavio izvještaj Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World koji pokazuje na koji način promjene u strukturi suvremenih obitelji utječu na ženska prava i rodnu ravnopravnost u društvu.

Na taj način žele pozvati sve obitelji na transformaciju u liberalne zajednice koje promiču jednakost i pravdu te potiču temeljna prava za žene. Naime, izvještaj pokazuje važnost obitelji, navodeći da obitelj vrlo često može biti korijen začeća sukoba, nasilja i nejednakosti koje kasnije pojedinac projicira u društvo.

“Diljem svijeta, svjedočimo koordiniranim naporima da se ženama oduzme pravo na donošenje odluka, a sve u ime zaštite ‘obiteljskih vrijednosti’. No, iz brojnim istraživanja i dokaza znamo da ne postoji ‘standardni’ oblik obitelji, niti je ikad postojao,” kazala je Phumzile Mlambo-Ngcuka, izvršna direktorica UN Women. “Ovaj izvještaj suprotstavlja se tom nazadnom valu pokazujući da obitelji, u svoj svojoj različitosti, mogu biti pokretač rodne ravnopravnosti ukoliko donositelji odluka kreiraju politike temeljene na stvarnim životima ljudi, s pravima žena u središtu.”

UN-ov izvještaj navodi podatke iz kojih se vidi da je prosječna dob ulaska u brak porasla, dok se stopa nataliteta smanjila. Dakako, još uvijek prevladavaju kućanstva koja čine parovi s djecom (38%), ali zapažen je i porast broja, ali i vidljivosti kućanstava s istospolnim partnerima.

Nadalje, izvještaj navodi da je postotak žena na tržištu rada u porastu, ali majčinstvo i brak smanjuju stope sudjelovanja zajedno s prihodima i drugim naknadama.

Također, u izvještaju se navodi kako 3 milijarde žena i djevojaka žive u zemljama u kojima se silovanje unutar brak ne smatra zločinom. Uz to, u  svakoj petoj zemlji djevojčice nemaju ista prava nasljeđivanja kao dječaci, dok su u drugima žene obvezne poštivati ​​svoje muževe. Otprilike 33% udatih žena u zemljama u razvoju izvještava da se vrlo malo govori o njihovoj zdravstvenoj zaštiti.

Uz to, zabilježena je pozitivna promjena kod porodiljnog dopusta, koji bilježi sve veće sudjelovanje očeva, posebice u zemljama koje aktivno potiču njegovo korištenje.

Kako bi pokazali da nije sve tako crno, izvještaj spominje primjer reforme jordanskog zakona, tj. opozivanje članka 308 u Kaznenom zakonu koji je dopuštao silovateljima da izbjegnu kaznu pod uvjetom da se ožene za svoju žrtvu. Podatak da je od toga dana zabilježena manja stopa silovanja te da su uvedene teže kazne za silovatelje zasigurno ohrabruje organizacije da se nastave boriti za svoja prava. [Z.F.M.]


Povezano