Objavljeno

UN: Sinergija rodne ravnopravnosti i održivog razvoja neporeciva

Klimatske promjene imaju značajan društveni, ekonomski i ekološki utjecaj, koji se ogleda u poplavama, sušama i uništenim krajolicima i životima ljudi u pogođenim područjima. Žene i djevojčice su najpogođenije takvim nepogodama, što zbog nesigurnosti svojih sredstava za privređivanje, što zbog činjenice da snose teret osiguravanja hrane, vode i goriva, dok im se i dalje onemogućuje pristup zemlji i prirodnim resursima.

Najnovije izvješće organizacije UN women, World Survey on the Role of Women in Development 2014: Gender Equality and Sustainable Development , ispituje povezanost održivog razvoja, klimatskih promjena i rodne ravnopravnosti. UN u svom izvještaju tvrdi da održivi i sveobuhvatan razvoj nije moguć bez eksplicitne posvećenosti rodnoj ravnopravnosti, ženskim pravima i osnaživanju žena.

Ove godine, UN-ov izvještaj se fokusira na teme rodne ravnopravnosti i održivog razvoja uvidom u niz pitanja koja su temeljna u životima žena, a strateški su važna za postizanje rodne ravnopravnosti i održivosti. Ta pitanja uključuju obrasce rasta, generiranje zapošljavanja i ulogu javnih dobara u tome, proizvodnju, distribuciju i potrošnju hrane, dinamiku populacije i tjelesni integritet žena, te vodu, sanitarne uvjete i energiju.

Autore izvješća zanimalo je osobito podržavaju li aktivnosti i ulaganja usmjerena prema održivom razvoju ženske sposobnosti i ženska prava, smanjuju li neplaćeni ženski rad i prihvaćaju li ravnopravno i sadržajno sudjelovanje žena kao liderica i donsiteljica odluka.

Ustanovljeno je da su postojeći obrasci proizvodnje, distribucije i potrošnje dugoročno neodrživi. Dominantni modeli razvoja baziraju se na iskorištavaju rodne nejednakosti, iskorištavajući žensku radnu snagu i ženski neplaćeni rad. Oni potenciraju ekološke probleme pretjeranom eksploatacijom prirodnih resursa i proizvodnjom onečišćenja, čime dodatno povećavaju rodnu nejednakost.

Uz identificiranje postojećih problema, UN nudi i konkretne korake kako bi se oni riješili, ili barem ublažili. Zemlje članice pozvane su da prihvate politiku održivog razvoja koja je u skladu s međunarodnim normama u pogledu rodne ravnopravnosti, diskriminacije i ljudskih prava.

Makroekonomske politike koje zemlje članice provode moraju osigurati dostojanstven rad i održiva sredstva privređivanja i smanjiti nejednakost baziranu na spolu, dobi, dohotku ili nekom drugom obilježju. Osiguravanje dostojanstvenih ‘zelenih’ poslova i adekvatne plaće za poljoprivredne i neformalne radnike, osobito žene, kroz radno zakonodavstvo, provođenje održivih populacijskih politika baziranih na seksualnom i reproduktivnom zdravlju i obrazovanju i poštivanju seksualnih i reproduktivnih prava, te omogućavanje pristupa vodi i čistim i sigurnim sanitarnim čvorovima za sve žene i djevojčice još su neke od preporuka koje UN iznosi u svom izvješću.

“Učinkovite akcije za postizanje održivosti moraju ispraviti nesrazmjeran učinak ekonomskih, socijalnih i ekoloških šokova i stresova na žene i djevojke. Ovo izvješće će ojačati političke aktere u različitim dijelovima svijeta, bilo u vlasti, civilnom društvu, međunarodnim organizacijama ili privatnom sektoru, u donošenju učinkovitijih političkih mjera i ulaganja”, rekla je Phumzile Mlambo-Ngcuka, izvršna direktorica UN Women. [V.U.]


Povezano