Objavljeno

UAE: Zakonom regulirano obavezno dojenje djeteta

Ujedinjeni Arapski Emirati donijeli su zakon prema kojem majke moraju dojiti svoju djecu do njihove druge godine starosti.

Iako je ova klauzula uvedena kao dio Zakona o pravima djeteta, ministrica socijalne skrbi, Mariam al-Roumi, smatra ga spornim jer povećava šanse da muškarci tuže svoje supruge ako ne doje.

Također, kako navodi organizacija Out of Blues, koja pomaže majkama koje prolaze kroz postporođajnu depresiju, ovaj bi zakon mogao kriminalizirati žene u trenutku kad su najranjivije.

Nacionalno vijeće, koje je donijelo zakon, u slučaju majčine smrti i u slučaju da majka ne može dojiti dijete, predlaže surogate. „Ovo je, tijekom prve dvije godine života, pravo svakog djeteta. Ako nemaju majku ili su zanemarivani, ovo pravo trebaju ostvariti na drugi način“, naglasio je Sultan al-Sammahi.

Drugi član vijeća, Ahmad al-Shamsi, istaknuo je da se radi o zakonu koji dojenje proglašava obvezom, a ne izborom, te dodao da smisao zakona nisu samo kazne, već da su neki i humani.

Zakon sve vladine urede obvezuje da zaposlenim majkama osiguraju dječje jaslice kako bi mogle dojiti. Treba, međutim, istaknuti da se radi o već postojećem pravilniku koji dosada nije bio provođen. [A.M.F.G.] The Guardian


Povezano