Objavljeno

Osnovana udruga ZA-PRAVO LGBTIQA+ OSOBA Pravnog fakulteta u Zagrebu

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 50ak osoba

Jučer je online održana za javnost otvorena osnivačka skupština nove studentsko nastavničke udruge naziva ZA-PRAVO LGBTIQA+ OSOBA (kraće: Za-Pravo).

Za-Pravo okuplja nastavnike_ce i studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu kako bi zajedno stvarali sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Udruga je inspiraciju našla u studentskim i učeničkim udrugama u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Gay-Straight Alijansa, koje nude sigurno i poticajno okruženje za lezbijske, gay, biseksualne i transrodne (LGBTIQ) studente_ice, one koji_e propituju svoj identitet, kao i za one studente_ice koji_e imaju LGBTIQA+ prijatelje_ice i članove_ice obitelji ili one koji_e podržavaju prava LGBTIQA+ osoba.

Unatoč postojanju nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama koji jamče jednakost i zaštitu od diskriminacije, socijalna distanca prema LGBTIQA+ osobama iznimno je velika, a osobito među mladim ljudima, a studenti_ce Pravnog fakulteta nisu u tome iznimka.

Udruga ovog profila bitna je za studentsku populaciju Pravnog fakulteta, budući će mnogi_e od sadašnjih studenata_ica u budućnosti svojim profesionalnim djelovanjem doprinositi jačanju pravnih i političkih okvira za zaštitu temeljna prava LGBTIQA+ osoba, ali i svojim djelovanjem u području prava osnaživati ostvarenje ljudskih prava i doprinositi suzbijanju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja.

Cilj udruge Za-Pravo je putem tjednih sastanaka članova_ica i simpatizera_ki, organiziranja konferencija, okruglih stolova, gostujućih predavanja, edukacija i kampanja stvoriti sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za nastavnike_ce i studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Ukoliko ste student ili studentica jednog od studijskih smjerova na Pravnom fakultetu ili nekadašnji student ili studentica iz inicijative pozivaju da im se javite na email za.pravo.lgbtiq.osoba@gmail.com ukoliko ste zainteresiran_a sudjelovati u radu udruge.

Udrugu za sada možete pratiti i preko Facebook stranice Za-Pravo.


Povezano