Objavljeno

U Crnoj Gori formirana nezavisna aktivistička grupa LBTQ žena ‘KvirA’

Iz organizacije Kvir Montenegro priopćili su da je nakon više od dvije godine kontinuiranih aktivnosti usmjerenih ka lezbijkama, biseksualnim, trans i kvir ženama, formirana nezavisna aktivistička grupa LBTQ žena pod nazivom ‘KvirA’. Radi se o jedinoj organizaciji tog tipa u Crnoj Gori, a trenutno broji 120 članica.

Osnivačica organizacije i koordinatorica programa za izgradnju LGBT zajednice u Kvir Montenegro, Ana Dedivanović, kazala je da LBTQ žene iz sjene već godinama u značajnoj mjeri kreiraju povijest LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori.

 „Uprkos tome, lezbejke, biseksualne i trans žene su ostale do danas nevidljive, iako su u velikom broju slučajeva predstavljale katalizatore, te sprovodile u praksi skoro sve aktivnosti u ovoj oblasti. Mediji, kreatori politika i donosioci odluka, sa svoje strane, u potpunosti su zanemarivali, ali i dalje zanemaruju, činjenicu da postoje i drugi glasovi koje je potrebno i važno čuti“, kazala je.

Prema riječima Dedivanović, iako su brojnije, LBTQ žene bile su nečujne i bez autentičnih predstavnica koje bi zastupale njihove interese u javnoj sferi. „U tom konktekstu, ističemo podatak da članice organizacije Kvir Montenegro okupljaju više od 120 LBTQ žena uključenih u sprovođenje aktivnosti na dnevnoj bazi (od ideje do realizacije) značajno više u odnosu na broj gej, biseksualne i trans muškarce.“

Tijekom priprema druge povorke ponosa Montenegro Pride 2014, izražena je želja za formiranje grupe posvećene isključivo interesima LBTQ žena, a to je uz punu podršku organizacije Kvir Montenegro sada i ostvareno.

„Smatramo da će djelovanje i postojanje naše grupe predstavljati značajnu promjenu u percepciji i organizovanju aktivizma vezanog za takozvana ‘gej prava’ u kojem je do danas tradicionalno dominirao isključivo muški identitet,te otvoriti novo uspješno razdoblje ženskog aktivizma u Crnoj Gori“, poručila je Dedivanović.

Rad ove grupe važan je jer LBTQ ženama omogućuje umrežavanje na osobnom i društvenom nivou, vode dijalog, razmjenjuju znanja, iskustva i lekcije proizašle iz izazova i osnažuju jedne druge u cjelokupnom procesu za dalji rad i radne učinke, napomenula je osnivačica ‘KvirA-e’, istaknuvši da promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba od danas neće podrazumijevati praksu da vidljivost LGBTIQ osoba uglavnom znači vidljivost muškaraca iz LGBTIQ pokreta.

U okviru programa izgradnje LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, nakon osnivanja nezavisne aktivističke grupe trans osoba ‘Transovci’ koja je prije dva mjeseca izvela prvu uspješnu akciju vidljivosti trans osoba pod nazivom Prođimo ispod duge zajedno, osnivanjem ženske grupe LBTQ aktivistkinja Kvir Montenegro uspješno nastavlja svoje aktivnosti na polju osnaživanja i podizanja kapaciteta za aktivističko djelovanje posebnih grupa unutar zajednice. Vijesti.me


Povezano