Objavljeno

Traži se najinovativniji glavni grad u Europi

Europska komisija započela je potragu za prvom europskom prijestolnicom inovacija, tzv. iCapitalom. Nagrada se dodjeljuje gradu koji izgrađuje najbolji inovativni ekosustav, povezujući građane, javne organizacije, akademske organizacije i poslovni sektor. 

Budući da 68% stanovništva EU-a živi u urbanim područjima, upravo će ta područja najviše doprinijeti većoj inovativnosti Europe.

Inovativnost tako postaje središnjim pojmom strategije EU-a do 2020. godine koja si je postavila cilj postati „Inovativnom unijom“.

Gradovi će se ocjenjivati prema dosadašnjim inicijativama i uspjesima kao i idejama za buduće projekte. Karakteristike koje se uzimaju u obzir pri odlučivanju su:

1. Inovativnost  – u smisli koncepta, procesa i alata

2. Nadahnutost – s ciljem privlačenja talenata, ulaganja, financiranja te angažiranja građana

3. Integriranost – povezivanje projekata s ciljevima Europske strategije do 2020., uglavnom kroz pametan i održivi razvoj

4. Interaktivnost – izgradnja zajednice otvorene inovacijama unutar grada te suradnji s drugim gradovima.

Na natječaj se mogu prijaviti gradovi s preko stotinu tisuća stanovnika, a rok za slanje aplikacija je 3. prosinca 2013. Pobjednik će biti izabran na proljeće 2014. te primiti nagradu od 500.000 eura sa svrhom motivacije ulaganja još većeg truda u inovativnost. [S.V.] Welcomeurope.com


Povezano