Objavljeno

Tko su žene u hrvatskim zatvorima?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić obišla je jedinu žensku kaznionicu u Hrvatskoj, Kaznionicu i odgojni zavod u Požegi, te prikupila podatke Uprave za zatvorski sustav radi analize položaja i života žena u specifičnim zatvorskim uvjetima.

U listopadu 2013. godine, u toj je kaznionici bilo 115 žena, te jedna u bijegu. Njihova prosječna dob je 45 godina, najstarija je imala 74, a najmlađa 24 godine; 59 ih je živjelo u izvan/bračnoj zajednici, 20 je neudanih, 21 razvedena, sedam udovica, te sedam udovica koje su to postale ubojstvom muža, a 60 ih ima djecu.

Najčešći razlog boravka u zatvoru su kaznena djela protiv imovine, a slijedi zloupotreba droga, ubojstvo, zloporaba položaja, pronevjera ili primanje mita. Prosječna kazna je četiri godine, a najveća dosuđena je 32 godine.

Većina zatvorenica uključena je u plaćen rad, u krojačkoj radnji, kuhinji, praonici, te poljoprivredi, a samo ih je pet uključeno u program stjecanja novih vještina.

Izrečenu mjeru liječenja od opijata ima 20 zatvorenica, 10 ih ima mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu, a dvije obaveznu mjeru psihijatrijskog liječenja. Najviše žena u kaznionici, njih 60 ima srednju stručnu spremu, 16 visoku, 23 ima završenu osnovnu školu, a njih 11 nema ni najniži stupanj obrazovanja.

Od 80 anketiranih 71 ih ima planove za budućnost nakon odsluženja kazne vezane uz zapošljavanje, obitelj, nastavak normalnog života s djecom i unucima, u krugu svojih obitelji.

„Na život u kaznionici preslikava se tradicionalni način života žena u nas koji se sastoji od obavljanja kućanskih poslova i brige za obitelj“, navodi Ljubičić.

Preporučuje stoga, organizaciju tečajeva kojima se stječu znanja primjenjiva u životu i motiviranje zatvorenica za njih, te poticanje na stručno usavršavanje te edukaciju o pitanjima rodne i spolne ravnopravnosti. Glas Slavonije…


Povezano