Objavljeno

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prihvaćeno sa 76 glasova ‘za’

U Hrvatskom saboru većinom glasova zastupnika i zastupnica (76) prihvaćeno je Izvješće o radu za 2015. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Zastupnici i zastupnice raspravljali su o Izvješću 1. i 2. lipnja nakon što je pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila Izvješće 1. lipnja. Zastupnici i zastupnice podržali su zaključak Odbora za ravnopravnost spolova o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. sa 76 glasova “za”, 53 “suzdržana” i 6 “protiv”.

U Hrvatskom saboru na plenarnoj sjednici 1. lipnja 2016. godine pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je Izvješće o radu za 2015. nakon čega je uslijedila rasprava zastupnika i zastupnica koja je nastavljena i 2. lipnja. Na Izvješće su se osvrnuli predstavnici i predstavnice stranačkih klubova te pojedinačno zastupnici i zastupnice parlamentarnih stranaka.

Pravobraniteljica je dala presjek godišnjeg rada institucije i ukazala na pojedine trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, majčinstva i trudnoće, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući nasilje u obitelji), obrazovanja, političke participacije i medija.

U okviru svojih nadležnosti, a temeljem ZRS-a, tijekom 2015. institucija Pravobraniteljice radila je na ukupno 2.467 predmeta. Zadržao se trend povećanja broja individualnih pritužbi građana i građanki za 8%. Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90%), podnose ih većinom žene (68%).U praksi se diskriminacija pojavljuje u raznim područjima života, a prema zaprimljenim pritužbama, najčešće u području rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti (52%).

Provedeno je 7 samostalnih istraživanja, 9 analiza te 2 memoranduma o suradnji. Tijekom 2015. provodio se EU projekt ‘Uklanjanje staklenog labirinta’, a u prosincu je odobren novi EU projekt ‘Usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života’ koji će se provoditi do kraja 2017. godine.

Više informacija o izvješću kao i poveznicu za Izvješće o radu za 2015. godinu potražite ovdje.

Link na snimku rasprave u Hrvatskom saboru, 1.6.2016. 

Link na snimku rasprave u Hrvatskom saboru, 2.6.2016. 


Povezano