Objavljeno

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila Izvješće o radu za 2014. godinu

Izvješće sadrži aktivnosti i napore institucije pravobraniteljice u području promicanja načela ravnopravnosti spolova, u okviru ovlasti koje ima temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova.

Izvješće o radu donosi presjek godišnjeg rada i trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući obiteljsko nasilje), obrazovanja, političke participacije i medija.

Tijekom 2014. radilo se na ukupno 2.588 predmeta što predstavlja povećanje za 21,3% u odnosu na 2013. Zadržao se trend povećanja broja pritužbi (10,6%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju, a najviše se pritužuju žene (72,6%). 

Najviše pritužbi odnosi se na ostvarivanje socijalne sigurnosti (39,3%) i radnih prava (30,3%) što čini značajni udio od 69,6%, zatim na javno informiranje i medije (6,1%), zdravstvenu zaštitu (2,8%). Po osnovi diskriminacije bilo je temeljem: spola 79,7% slučajeva, spolne orijentacije 4,6% (zadržavaju trend blagog porasta), bračnog i obiteljskog statusa 3,3%, rodnog identiteta i izražavanja 0,5%.

Pravobraniteljica je, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, uputila 570 pisanih preporuka, 115 upozorenja i 37 prijedloga. Utvrdila je da se u visokom postotku od 94,83% slučajeva u potpunosti uvažavaju upozorenja/preporuke/prijedlozi koje je uputila postupajući po primljenim pritužbama u predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova.

U Izvješću su objavljeni i rezultati 7 neovisnih istraživanja:

– 2 istraživanja u okviru PROGRESS-projekta: Zastupljenost žena i muškaraca  na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj;  Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj
– 2 istraživanja u području roditeljske skrbi: Poteškoće u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete ne živi; Ovršni postupci radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom
– 1 istraživanje u području obrazovanja: Uvjeti i način rada studentskih pravobranitelja/ica u RH
– 1 istraživanje u području medija: Istraživanje tiska i internet portala iz aspekta ravnopravnosti spolova
1 istraživanje u području reproduktivnih prava: Praksa zdravstvenih ustanova u RH u osiguranju dostupnosti legalno induciranog pobačaja

Izvješće obuhvaća i dodatak u kojem se nalaze izabrani opisi slučajeva iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području rada i zapošljavanja, roditeljske skrbi, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, obrazovanja i reproduktivnih prava kao i analize provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Mjera Akcijskog plana zapošljavanja.

Na kraju Izvješća nalazi se 64 preporuke, vezane uz područje zapošljavanja i rada, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, rodiljnje i roditeljske potpore, nasilje u obitelji i partnersko nasilje, roditeljsku skrb, osobe istospolne seksualne orjentacije, probleme rodno-disforičnih osoba, rizike višestruke diskriminacije, obrazovanje, medije, političku participaciju, reproduktivno zdravlje, migracijsku politiku, te samu nacionalnu politiku ravnopravnosti spolova i akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325. PRS


Povezano