Objavljeno

Svaka četvrta Bugarkinja žrtva je obiteljskog i/ili seksualnog zlostavljanja

Bugari vole isticati svoju bogatu prošlost, kulturu i tradiciju: likove iz njihove burne povijesti možete pronaći posvuda – na šalicama, majicama, magnetima, a odnedavno se i na školskim bilježnicama mogu vidjeti ozbiljna lica bugarskih revolucionara.

Dok se njihova lica izjednačuju s identiteom čitave nacije, bugarska kampanja protiv nasilja nad ženama ne prikazuje niti jedno lice. Umjesto tipičnog prikaza žene kao žrtve, prikazano je tijesto, krpa za sudoper i jastuk u koje je utisnuta šaka.  Na fotografijama je prikazan nasilnik i njegovo viđenje žene, uz natpis “Pogledaj pravo lice nasilja”.

U Bugarskoj je svaka četvrta žena žrtva obiteljskog i/ili seksualnog zlostavljanja. Prema podacima Agencije Europske Unije za temeljna prava (FRA), blizu milijun od ukupno 3.78 milijuna Bugarkinja su žrtve obiteljskog nasilja.

Za stotine žena u Bugarskoj, obiteljsko nasilje je svakodnevica. Žene između 15 i 44 godine su u mnogo većem riziku da postanu žrtve silovanja ili obiteljskog nasilja od toga da obole od raka ili postanu žrtva prometne nesreće (Statistika Generalnog sekretarijata UN-a, 2008. god.). Prema istoj statistici, za 30% žrtava zlostavljanje traje u prosjeku 10 godina.

Prema istraživanju Gallup International.bg-a 5% Bugara smatra kako „muškarac može ošamariti ženu“. Brojka nije nimalo mala i bezazlena, jer prema tome oko 300 000 muškaraca smatra da je u redu udariti ženu. 19 od 100 Bugara se slažu s tvrdnjom da „žena treba biti podređena muškarcu“, a blizu polovice ispitanih smatra da „muškarac treba zarađivati novac, a da se žena treba brinuti o domu i obitelji“.

Bugarski fond za žene je organizirao kampanju #ВсекиЧетвърти (Svaki četvrti) s ciljem ukazivanja na način na koji mislimo i govorimo o nasilju nad ženama. Kampanja je trajala od 25. studenog (Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama do 10. prosinca (Međunarodnog dan ljudskih prava) i bila je dio svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ pod pokroviteljstvom UN-a.

„Ti dani nisu izabrani slučajno – oni iznova podsjećaju da nasilje nad ženama je okrutno narušavanje ljudskih prava. Ako je svaka četvrta žena žrtva, onda svaki četvrti muškarac narušava njezina ljudska prava. No, svaki četvrti može i pomoći,“  izjavila je Nadežda Dermendžieva, direktorica Bugarskog fonda za žene.

Na stranici peticije „Želim da Bugarska poduzme mjere protiv nasilja nad ženama“, također pokrenute od strane Bugarskog fonda za žene, uz zabrinjavajuće podatke iz statistika, navode se i neke od činjenica koje utječu na neuspješno rješavanje trenutne situacije, primjerice, kazne u iznosu od 200 do 1000 leva koje bi krivac trebao platiti, no ne postoji funkcionalan mehanizam putem kojeg bi se ove kazne učinkovito prikupljale.

Jedina nada za žrtve su krizni centri koji nude privremeni smještaj. Vijeće Europe preporučuje jedan krizni centar na 10 000 stanovnika, no u Bugarskoj ih nema više od 20 (trebalo bi ih biti 700). Kao krivca za takvo stanje navodi se političku scenu koja ne iskazuje volju da se bavi gorućim problemom te zakonodavstvo koje je daleko od idealnog. Bugarska je također jedna od tri države u Europi koja nije ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska Konvencija).

„Ako Bugarska potpiše i ratificira Konvenciju, to može biti povijesni trenutak za rad mnogo organizacija koje se bore s nasiljem. No, bez pune svijesti o rasponu problema od strane vladajućih i društva te bez političke volje da se bavi njime, ići ćemo vrlo sporo prema poboljšanju,“ izjavila je Dermendžieva.

„Svaki četvrti“ je vizualno drukčija kampanja od onih koje smo viđalie dosad. Za razliku od drugih koje većinom iznose podatke o žrtvama koje se često osuđuje i diskriminira, bugarska kampanja odbija pokazati lice žene kao žrtve, odnosno, nije angažirala modele čije bi ranjeno lice trebalo dočarati ono što toliki broj žena prolazi svakog dana pritom prisiljene šutjeti o tome. 

U zemlji gdje se grčevito trude očuvati običaje, za početak nasilje nad ženama pod hitno bi trebalo odbaciti kao vrst običaja.

Piše: Paula Ćaćić


Povezano