Objavljeno

Stručnjaci/kinje za reproduktivno zdravlje: potrebno je ažurirati definiciju sigurnih pobačaja

U članku objavljenom u Internacionalnom časopisu za ginekologiju i porodiljstvo grupa stručnjaka i stručnjakinja napisala je kako se u prošlih desetak godina u zemljama koje imaju restriktivne zakone o pobačaju povećala učestalost pobačaja koji su trenutno definirani kao ‘nestručni’. Takvi trendovi rezultirali su sigurnijim abortusima radi kojih je potrebno obnoviti sustav klasifikacije pobačaja u skladu s propisima o sigurnosti.

Od 90-ih godina prošlog stoljeća WHO definira nesigurne pobačaje kao one koji su izvedeni od strane osoba koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja na tom području i/ili one koji su izvedeni u okolini koja ne zadovoljava minimalne medicinske standarde. Operativno je pak nesiguran pobačaj definiran kao ilegalan.

Još na sastanku održanom u Londonu 2014. godine stručnjaci iz WHO-a predložili su da se sigurnost pobačaja kategorizira kroz kontinuitet rizika, umjesto kroz binarne mjere ‘sigurnog’ i ‘nesigurnog’. Taj je prijedlog uzet kao polazišna točka razvoja kvalitetnijeg uvida u sigurnost pobačaja.

„Preporuke ove istraživačke skupine velik su korak u mjerenju sigurnosti pobačaja unutar društva koje se po tom pitanju veoma brzo transformira. Ove će mjere također zahtijevati kreativno korištenje metodologije, predanost resursa i prioritetizaciju mjera sigurnosti pobačaja.“ kazala je Janie Benson dopredsjednica Ipasa koja je ujedno i voditeljica Ipasovih istraživanja i evaluacije.

Osim legalnosti, mnogi su faktori koji utječu na sigurnost pobačaja. Kvalificiranost osobe koja vrši pobačaj, metode pobačaja, društveno okruženje, prisutnost komplikacija i njihova ozbiljnost.

Stručnjaci/kinje koji/e su sudjelovali/e u istraživanju smatraju kako je potrebno uzeti u obzir sve pobačaje koji nisu u skladu sa političkim smjernicama WHO-a kao nesigurne, a zatim ih dodatno razlikovati u skladu s njihovim ishodima. Tako bi, primjerice, pobačaji koji su rezultirali smrću pacijentica bili klasificirani kao najopasniji.

“Nakon što je uspostavljen niz sigurnosnih kategorija, potrebno je kvantificirati broj pobačaja u svakoj kategoriji te osim kvalitativnih istraživanja procijeniti kako faktori kao što su stigmatizacija abortusa i kriminalizacija pobačaja utječu na dobrobit žena koje traže pobačaj.“ stoji u članku.

Ažuriranje klasifikacije i mjerenje sigurnosti pobačaja ne samo da ima potencijal poticanja većeg ulaganja u poliklinike i programe kako bi se smanjila učestalost nesigurnog pobačaja, već je i esencijalno za osiguravanje prevencije nesigurnih pobačaja unutar javnog zdravstva na globalnoj razini. Ipas

Povezano