Objavljeno

Ratifikacija Istanbulske konvencije konačno na javnom savjetovanju

Danas je na javno savjetovanje konačno postavljen nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ili skraćeno Istanbulske konvencije.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije na stranici e-savjetovanje. Zainteresirana javnost komentarima može reagirati sljedećih mjesec dana, do 3. kolovoza 2017. godine.

“Cilj Zakona o potvrđivanju je potvrđivanje Konvencije kako bi njene odredbe, u smislu članka 141. Ustava RH postale dio pravnog poretka RH, a što će biti i temelj za nadogradnju postojećeg nacionalnog zakonodavstva kojima se štite žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, unaprjeđenje međunarodne suradnje u području zaštite prava žrtava nasilja te učinkovitiju pomoć i zaštitu žrtava”, stoji u objašnjenju.

“Konvencija predstavlja prvi pravno obvezujući međunarodni instrument koji će služiti kao pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja, sprečavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, objašnjava Ministarstvo.

Po pitanju posljedica koje će donošenjem Zakona proisteći, stoji: “Ovim Zakonom potvrđuje se Konvencija čime se šalje čvrsta politička poruka o predanosti RH borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja te stvara sinergija između djelovanja svih dionika čije aktivnosti su usmjerene ka borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.”

Dana 13. lipnja 2017. Europska unija službeno je postala potpisnica Istanbulske konvencije. Konvenciju su do sada ratificirale 23 države, uključujući 14 država članica EU (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska). Preostalih 14 članica EU, uključujući Hrvatsku, potpisalo je, ali ne i ratificiralo Konvenciju.

Podsjećamo i da je premijer Andrej Plenković krajem ožujka primio pismo Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe Nilsa Muižniekisa koji ga je potaknuo da učini sve u svojim mogućnostima kako bi Hrvatska čim prije ratificirala Istanbulsku konvenciju, te pritom podvukao važnost eliminiranja pogrešnih predodžbi o Konvenciji u javnom diskursu u Hrvatskoj, a osobito po pitanju pojma ‘rod’. Naime, CitizenGO je u veljači pokrenuo peticiju protiv pokretanja postupka ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Plenković povodom pisma Nilsa Muižniekisa naglasio da hrvatski Ustav priznaje rodnu ravnopravnost kao jednu od najvećih vrijednosti te istaknuo da je borba protiv obiteljskog nasilja jedan od prioriteta njegove vlade. [Ž.V.]


Povezano