Objavljeno

Radnica.org protiv diskriminacije žena na tržištu rada

Radnica.org je nastala u okviru CESI programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti s ciljem suzbijana diskriminacije u svijetu rada.

Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja. Istovremeno, u tijeku je javna rasprava o paketu zakona vezano uz prava radnika i radnica koji prema mišljenju ženskih sindikalnih grupa i ženskih organizacija dovode do daljnje nesigurnosti žena u svijetu rada te njihovu veću ekonomsku ovisnost i podložnost diskriminaciji.

Do sada se pokazalo da žene nemaju povjerenja u institucije, te ne znaju koji su mehanizmi pravne zaštite u slučajevima diskriminacije. Stoga je diskriminacija žena na radnom mjestu u velikoj mjeri neprijavljena.

Radnice koje su se suočile s diskriminacijom često nisu upoznate sa svojim pravima, te ne znaju ni kome se obratiti. Stoga je svrha projekta unaprijediti rodnu jednakost u svijetu rada kroz pružanje pravne pomoći i zaštite u području radnih i socijalnih prava kao i informirati društvo o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada i zapošljavanja. Aktivnosti projekta su WEB stranica RADNICA, pružanje pravne pomoći, medijska kampanja i akcije zagovaranja.

Cjelokupan se projekt bazira na web portalu Radnica na kojem žene mogu anonimno pisati svoja iskustva, svjedočiti o diskriminatornim praksama poslodavaca, zatražiti savjet, pronaći sve informacije o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada te u konačnici zatražiti pravnu pomoć.

Kao promidžbena podrška web portalu osmišljeni su i TV spot i radio jingle Stali biste u njene cipele, ali se s njom ne biste mijenjali.

https://www.youtube.com/watch?v=BP_LqW0hNR0


Povezano