Objavljeno

Tri četvrtine građana/ki smatra da trebamo sveobuhvatno seksualno obrazovanje

Čak devet od deset građanki i građana Republike Hrvatske smatra da je država dužna osigurati djeci i mladima pristup informacijama, obrazovanju i uslugama vezanim uz zaštitu njihovog reproduktivnog i seksualnog zdravlja, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je u ožujku ove godine agencija IPSOS provela za Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI).

U skladu s time, više od tri četvrtine građanki i građana Republike Hrvatske smatra da u škole treba trebamo uvesti sveobuhvatno seksualno obrazovanje, dok bi 72 posto ispitanih to obrazovanje u školama učinilo obveznim.

“Edukacija koja zagovara pozitivan pristup seksualnosti, poštuje ljudska prava i rodnu ravnopravnost pridonosi tolerantnoj i otvorenoj društvenoj klimi, međusobnom razumijevanju i poštivanju, učinkovitija je u poticanju odgovornog seksualnog ponašanja i odgađanju stupanja u seksualne odnose. Kako pokazuju evaluacijske studije programa koje se provode u zemljama koje u sustavu školstva imaju uvedeno sveobuhvatno seksualno obrazovanje, ono doprinosi i smanjenju broja neplaniranih trudnoća i sprečavanju širenja spolno prenosivih bolesti, a ključno je i u prevenciji nasilja u vezama i seksualnog nasilja uopće”, istaknula je povodom predstavljanja rezultata Nataša Bijelić iz CESI.

U CESI-ju su iznimno pozitivno ocijenili nalaz istraživanja prema kojem najveću podršku uvođenju sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja iskazuju ispitanice i ispitanici u dobnoj skupini od 30 do 45 godina, u kojoj je najviše ispitanica koji imaju djecu ili planiraju imati djecu. Oni pokazuju i najvišu stopu podrške uvođenju seksualnog obrazovanja kao obveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Druga skupina s najvišom podrškom uvođenju sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja, kao i drugom najvišom podrškom stavu da bi seksualno obrazovanje trebalo biti obvezni predmet u osnovnim i srednjim školama, su mladi do 30 godina, što pokazuje kako su i sami iznimno svjesni potrebe za seksualnim obrazovanjem koje nisu imali priliku dobiti.

“Mladi moraju imati pristup znanju i vještinama, moraju imati priliku kritički promišljati i oblikovati stavove i vrijednosti koje će im omogućiti da sačuvaju vlastito zdravlje i dobrobit, te da razumiju vlastita prava i grade ravnopravne odnose u kojima vlada međusobno razumijevanje i poštivanje a upravo je to cilj sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja. Ono mora biti dostupno svima, u sklopu postizanja jednakih obrazovnih mogućnosti”,  naglašavaju u CESI.

Mladi kojima je pružena zadovoljavajuća informacija o seksualnim pitanjima naginju seksualno odgovornijem ponašanju, pokazuju statistike, što dokazuje da učenje o seksualnosti nije poticanje na stupanje u seksualne odnose, već upravo suprotno.

“Roditelji su odgojitelji, a škola ima funkciju obrazovanja i dužna je djecu i mlade obrazovati u svim područjima znanosti i života, pa tako i iz područja ljudske seksualnosti. Ta obveza ne može u potpunosti biti prebačena na roditelje. Alternativa sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju je da djeca i mladi do prvih saznanja o seksualnosti dolaze na ulici, putem interneta, društvenih mreža ili iz drugih, potpuno neznanstvenih izvora ili nestručnih autoriteta”, ocijenila je Nataša Bijelić i upozorila kako izostanak seksualnog obrazovanja može dovesti do pogrešnih odluka, neprimjerenih ponašanja  ili seksualnog nasilja.

Čak 72 posto anketiranih smatra da djeca i mladi u školi ne dobivaju dovoljno informacija o seksualnosti, zaštiti reproduktivnog zdravlja te prepoznavanju i zaštiti od različitih oblika nasilja, a upravo je seksualno obrazovanje u školi jedan od najučinkovitijih alata u prevenciji seksualnog uznemiravanja i nasilja.

Djeca i mladi imaju pravo na obrazovanje i informiranje o svim važnim pitanjima za njihov život i zdravlje primjereno njihovoj dobi. Imaju pravo na sveobuhvatno, točno, znanstveno utemeljeno i rodno osjetljivo obrazovanje o seksualnosti, temeljeno na postojećim međunarodnim standardima, poručuju zaključno iz CESI. 


Povezano