Objavljeno

Programiraj za Hrvatsku i HollaBack Croatia pokrenuli projekt Krim karte

Na proljeće 2015. godine dvije su neformalne inicijative odlučile udružiti snage u postizanju što veće transparentnosti rada tijela državne i javne uprave. HrOpen ekspertna skupina Programiraj za Hrvatsku (Code for Croatia) i hrvatski ogranak globalne inicijative HollaBack odlučili su se na projekt kojemu je glavni cilj informirati javnost o kretanju statističkih pokazatelja stope kriminaliteta u Republici Hrvatskoj.

Po završetku projekta, građani će na internetskim stranicama projekta moći pregledavati kretanje kriminaliteta u njihovom gradu kroz intuitivni prikaz na karti u internetskom pregledniku. Podaci korišteni za prikaz bit će sastavljeni od statističkih podataka o pozivima i očevidima policije dobiveni od MUP-a korištenjem prava na pristup informacijama putem platforme za pravo na pristup informacijama Imamo pravo znati.

S dobivenim podacima će se postupat dvojako: planira se  objedinjavanja podataka za Zagreb, odnosno mapiranje nesigurnih kvartova u Zagrebu, te projekt mapiranja kriminaliteta na razini države. Podaci, za koje se očekuje da će ih MUP proslijediti sukladno obavezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama, biti će generalni i općeniti, dakle neće sadržavati osobne podatke ni počinitelja/ce ni oštećenika/ce. Inicijative su zainteresirane isključivo za vrstu podataka, učestalost kriminalnih radnji te sigurnost gradova koji će biti istraživani.  

Mapiranjem i dostavljanjem podataka o stopi kriminaliteta u Zagrebu i RH planira se istražiti koje su to okolnosti zbog kojih na određenim lokacijama dolazi do određene, i koje, vrste nasilja i koji su eventualni, gradski, propusti tome pridonijeli. Također, važnim se smatra i suzbijanje stereotipa o svega nekoliko opasnih mjesta (kvartova) u Zagrebu koje treba iznjegavati, i tzv. opasnim večernjim ili noćnim satima, s obzirom da se nasilje događa u svako doba dana / noći i ne samo na mjestima koja su već okarakterizirana kao potencijalno opasna.

Jedan od ciljeva projekta, osim informativnosti, je i uočavanje ima li gradska infrastruktura veze s količinom i vrstom nasilja, prvenstveno aludirajući na javnu rasvjetu, blizinu policijskih postaja i drugo.

Dvjema inicijativama, Programiraj za Hrvatsku i HollaBack-u, u interesu je kreiranje mape s označenim mjestima, stopom i vrstom nasilja kako bi se upozorile državne i ovlaštene službe na postojanje problema. Navedeno bi, u konačnici, trebalo utjecati i na njihovo rješavanje.

Ideja je potekla iz inozemnih izvora, među kojima Indija vodi u vrsti i broju ovakvih i sličnim Krim karti, koje su razvijene i do aplikacija za mobitel pa se mogu osvježavati – trenutno. Kako je Indija jedna od vodećih zemalja što se tiče seksualnog nasilja i/ili uznemiravanja, mapiranje kriminaliteta jedan je od načina na koji su se odlučili boriti protiv toga.

Projekt se razvija na volonterskoj bazi, pri čemu je uloga ekspertne skupine Programiraj za Hrvatsku od izuzetne važnosti zbog njihovog nesebičnog angažmana ali i poznavanja IT tehnologija bez kojih je ovaj projekt neostvariv.

Hollaback! je međunarodni pokret posvećen iskorjenjivanju uličnog uznemiravanja, koje je jedan od najraširenijih oblika rodno uvjetovanog nasilja i ujedno najmanje zakonski suzbijan. Između ostalog, problem nasilja općenito postao je globalnim problemom zbog čega je i nastala zajednička inicijativa Krim karte. U HollaBacku vjeruju kako se svatko ima pravo osjećati sigurno i samopouzdano u svome gradu.

Svjesni/e su da postoji jasan i legalan okvir za suzbijanje nasilja i iskorištavanja u obitelji ili na radnom mjestu, dok se, kada je riječ o javnim mjestima, situacija dramatično mijenja. Zato su prepoznali/e kako, uz pomoć tehnologije, i angažmana volontera/ki imaju nove mogućnosti borbe protiv uznemiravanja i nasilja u javnim prostorima.

Za pristup informacijama koje posjeduju policijske postaje koristi se alat ImamoPravoZnati.org, web stranica pokrenuta u sklopu projekta zahtjev za pravo na pristup informacijama, već spomenute HrOpen ekspertne skupine Code for Croatia i GONG-a. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, policijske su postaje dužne pravovremeno odgovoriti na zahtjeve za otvaranjem podataka koje volonteri/ke putem navedene domene upućuju na sve županije.

Svi/e zainteresirani pozvani su da se pridruže projektu kako bi ubrzali proces i čim prije stali uz bok zemljama – koje su ovaj model već pokazale uspješnim. Više informacija može se pronaći ovdje.


Nekoliko primjera crime map-a nalazi se ovdje i ovdje.

Povezano