Objavljeno

Preminula feministkinja i aktivistkinja Nada Ler-Sofronić

Foto: Imrana Kapetanović za #ŽeneBiH

Preminula je feministkinja, aktivistkinja i sveučilišna profesorica Nada Ler-Sofronić, žena od koje su generacije mladih ljudi učile, koja je na više područja probijala barijere i služila kao inspiracija i uzor, javlja portal Oslobođenje.

Svoj cjelokupan akademski i društveni angažman posvetila je borbi protiv predrasuda, stereotipa i diskriminacije na osnovu nacije, vjere, boje kože i pola. Čitav njen opus je zalaganje za njegovanje kulture nenasilja u socijalnom, političkom, javnom i privatnom životu.

Ler-Sofronić je rođena u okupiranom Sarajevu 1941. godine u uglednoj židovskoj obitelji. Poslije skrivanja, bježanja i boravka u logorima tijekom Drugog svjetskog rata, putanjom od Sarajeva preko Dubrovnika, Korčule i Barija, samo su se članovi najuže obitelji vratili u Sarajevo 1946. godine. Skoro dva desetljeća kasnije, 1965. godine, Nada Ler završava studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i počinje raditi kao asistentica, a kasnije i profesoricaa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na predmetu Socijalna psihologija.

Od ranih sedamdesetih godina piše o problematici položaja žena. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1982. godine doktorirala je s disertacijom Marksizam i oslobođenje žena, što je prva feministička teza obranjena u SFRJ. Dio te teze objavljen je u knjizi Neofeminizam i socijalistička alternativa 1986. Inicirala je čuvenu feminističku konferenciju Drug-ca žena održanu u Beogradu 1978. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini boravila je u Rimu, Beogradu i Budimpešti, a potom se vraća u Sarajevo, gdje je do odlaska u penziju vodila centar Žena i društvo. (izvor: Knjiženstvo)

Nalazimo se u svijetu retrogradnih tendencija, u svijetu njihove galopirajuće desekularizacije, u svijetu u kome sprega vjerskog i tržišnog fundamentalizma ozbiljno prijeti da ugrozi sve demokratske slobode, a prije svega ženu liši i onih prava i sloboda koje je prethodno žestokom borbom već stekla. Ako bih danas kandidovala temu za novi međunarodni skup o ženi, onda bi on sigurno bio posvećen fašizaciji savremenih društva, nemoći postmoderne socijalne teorije da se nosi s tim problemom, te slabosti i nespremnosti ljevice da se uhvati u koštac s populizmom i retradicionalizacijom, a naročito s dramatičnom erozijom ženskih prava u svijetu u kome živimo,” kazala je Nada Ler-Sofronić 2011. u intervjuu za Libelu.


Povezano