Objavljeno

Predstavljena edukativna reklama Ispeglajmo neravnopravnost

Udruga Zora je u sklopu inicijative mladih Ispeglajmo neravnopravnost predstavila edukativnu reklamu kojom želi pokazati kako bismo, bez obzira na rodno obilježje, svi trebali imati jednake mogućnosti i pravo izbora (što je temeljno ljudsko pravo), bilo u javnom ili privatnom području života.

Statistički gledano, u Hrvatskoj je svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena. Podatci su djelomično točni i zapravo umanjeni jer većina nasilja ostaje neregistrirana, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura.

Dana 25. studenog počela je i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, globalna kampanja koja se obilježava u preko 100 država svijeta, a Udruga Zora i ove godine sudjeluje u kampanji: 23.11. pridružili su se javnoj akciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 29.11. provest će edukativnu akciju povodom 1.12. Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, a 5.12. obilježit će i Međunarodni dan volontera te kao i svake godine, dodijeliti nagrade najboljima.

Ciljevi Inicijative Ispeglajmo neravnopravnost su povećati angažman muškaraca oko obiteljskih poslova, suzbiti stereotipe o “muškim” i “ženskim” poslovima, smanjiti diskriminaciju muškaraca i mladića koji se uključuju u kućanske poslove, poticati rodnu ravnopravnosti u svakodnevnom životu Međimuraca/ki, kao i u ravnopravnoj raspodjeli obavljanja kućanskih poslova.


Povezano