Objavljeno

Započeo je projekt “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”

Prostor rodne i medijske kulture K-zona zajedno s partnerskim udrugama BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ i u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pridezapočeo je projekt „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“.

Projekt će trajati 18 mjeseci, do svibnja 2017., a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Kroz treninge volontera/ki  te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente – stvorit će se uvjeti za veće participiranje studentske populacije u radu udruga koje se bave radničkim i LGBTI pravima, te time osigurati njihova dugoročna održivost u zagovaranja ljudskih i radničkih prava.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava te provedenu anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama  sindikata, institucija za ravnopravnost spolova,  LGBTI organizacija i zajednice te formiranjem radne grupe – stvorit će se zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti posebno su osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba  kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što će se dodatno ostvariti online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku. Ove aktivnosti osnažit će LGBT osobe da budu aktivne u osiguravanju vlastitih prava kroz mrežu potpore nastalu u suradnji sa sindikatima.

Projekt će stvoriti među-sektorsku suradnju između LGBTI organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata,  institucija za ravnopravnost spolova  te osnažiti suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti.

Promotivne aktivnosti osmišljene su tako da podižu svijest o važnosti ravnopravnosti na radnom mjestu, za lezbijke, gej, bi, trans i inter osobe te doprinose vidljivost pozitivnih praksi  radnih mjesta u javnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podići će se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu ali i zagovarati uvođenje pozitivnih praksi.

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost projektnih partnera i ne odražava nužno gledišta Europske unije.


Povezano