Objavljeno

Pokrenuta kampanja za uvrštavanje reproduktivnih prava u razvojne ciljeve UN-a

International Planned Parenthood Federation (IPPF), globalna mreža koju čine čak 152 organizacije članice iz više od 170 zemalja, pokrenula je globalnu kampanju s ciljem osiguravanja prava odlučivanja o vlastitom tijelu.

Organizacije članice, njih 50, diljem svijeta održavati će govore, festivale, okupljanja i proteste u svrhu ‘I decide’ kampanje, koja traži podršku lidera u zagovaranju muškog i ženskog reproduktivnog zdravlja kao teme o kojoj treba raspraviti u kontekstu novih milenijskih ciljeva.

Organizatori žele prikupiti milijun potpisa koje će prezentirati Ban Ki-moonu, glavnom tajniku UN-a u ljeto 2015. godine.

UN-ova otvorena radna grupa do rujna bi trebala predati prijedlog održivih univerzalnih ciljeva, a aktivisti za ženska prava su se pobrinuli da rodna ravnopravnost i osnaživanje žena kao samostalan cilj dobije široko odobravanje. IPPF ističe da bi on morao uključivati i univerzalan pristup reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi, kao što su edukacija i informiranje o osnivanju obitelji te pristup sigurnom pobačaju.

Također, IPPF želi eliminirati nasilje rodne prirode, ženama osigurati pravnu jednakost i omogućiti jednako sudjelovanje žena u javnom životu, kao i donošenju odluka. Do 2020. godine, federacija želi eliminirati sve oblike diskriminacije žena i djevojčica.

“Želimo svijet u kojem sve žene, muškarci i mladi ljudi imaju pristup informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i usluge koje im trebaju, svijet u kojem je seksualnost prepoznata kao prirodan i dragocjen aspekt života te kao osnovno pravo, svijet u kojem se osobni izbori u potpunosti poštuju i gdje nema mjesta stigmatizaciji i diskriminaciji. Vizija mora biti realizirana unutar konteksta održivog razvoja koji će osigurati potrebe sadašnjih bez ugrožavanja budućih generacija i njihovih potreba.”

IPPF ističe kako upravo zato što su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava dio ljudske svakodnevice, ona ne bi smjela biti izostavljena iz rasprava za period nakon 2015. godine.

“Propust u priznavanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja te prava ugrožava živote žena i djevojčica, te ljudsku sposobnost da se uzdigne iznad siromaštva i živi raspoloživim resursima.”

“Vjerujemo da diskriminacija, prisila i nasilje igraju veliku ulogu u našim društvima. Jedna od tri žene diljem svijeta i dalje trpi nasilje, a djevojčice se prisiljavaju na udaju prije 15. godine. Potrebna nam je ova promjena. Ljudi bi trebali imati pravo odlučivati s kime žele živjeti, što se događa s njihovim tijelima, da li, kada i koliko žele imati djece i imati pravo slobodno i sigurno odlučivati o svojoj budućnosti.” [M.Ž.] The Guardian


Povezano