Objavljeno

Pad broja pobačaja u Španjolskoj unatoč liberalnijim zakonima

Broj pobačaja izvršenih u Španjolskoj u 2013. je, unatoč liberalnijim zakonima uvedenima 2010. godine, pao na najnižu razinu u posljednjih sedam godina, otkrivaju nova izvješća.

Iako mnogi liberalnije zakone i veću dostupnost pobačaja povezuju s porastom zahtjeva za prekidom trudnoće, podaci iz Španjolske govore upravo suprotno, odnosno broj zahtjeva smanjio se za 3,2%.

Ovi podaci dolaze na svjetlo samo par mjeseci nakon odustajanja od novog Zakona prema kojem bi pobačaj bio dozvoljen samo u slučaju silovanja prijavljenog policiji ili zbog medicinski opravdanih razloga, slično kao i prema Zakonu 1985. godine.

Prema trenutnoj legislativi, koju je uvela socijalistička vlada, pobačaj na zahtjev legalan do 14 tjedna trudnoće, a u slučaju medicinski opravdanih razloga i do 22 tjedna.

Stručnjaci smatraju da su ove promjene u statističkim podacima rezultat socioekonomske situacije, zbog koje su mnoge žene napustile zemlju, ali i financiranje modernih kontraceptivnih metoda, poput pilule za dan kasnije. [Ž.V.] TheLocal


Povezano