Objavljeno

Novi naslovi u izdanju Instituta za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku objavio je dva zanimljiva naslova: Žene i moć: povijesna geneza jednog interesa (IEF i Hrvatska sveučilišna naklada) Lydije Sklevicky i Restauracija kapitalizma: repatrijarhalizacija društva (IEF i Centar za ženske studije) Lilijane Burcar.

Knjiga Lilijane Burcar predstavlja jedan od rjeđih, sustavnijih i ozbiljnijih istraživačko-analitičkih poduhvata na prostoru bivše Jugoslavije koji se bavi problematikom odnosa kapitalizma i patrijarhata u bivšem socijalističkom sustavu i nakon njega. Ova studija nosi težinu pionirskog socijalističko-feminističkog istraživačkog podviga jer nam u velikoj mjeri pomaže popuniti šupljine u suvremenoj tekućoj teorijskoj produkciji koja je tematski usmjerena na odnos političke ekonomije socijalizma i emancipacije žena unutar socijalističkog sustava,” napisala je Ankica Čakardić.

Lydia Sklevicky pisala je povijest žena u Hrvatskoj, ali i na cijelom području bivše Jugoslavije, među akademski prihvatljive teme i discipline gotovo svojeručno. Ovim djelom otvorila je iznimno važnu temu koja govori o godinama naše povijesti koje su, što se žena tiče, svjedočile o posebnom „modelu“ rješavanja „ženskog pitanja“ te raskoraku između ključnog cilja tadašnjeg političkog sustava – društvene jednakosti, pa tako i jednakosti žena i muškaraca – i prakse koja je pokazivala očigledna odstupanja od njega na štetu žena,” rekla je o knjizi Smiljana Leinert Novosel.

Sadržaj knjige Restaurancija kapitalizma pronađite ovdje, a sadržaj knjige Žene i moć ovdje.


Povezano