Objavljeno

Njemačka ratificirala Istanbulsku konvenciju

Elke Ferner i Thorbjørn Jagland

Njemačka parlamentarna državna tajica u Saveznom ministarstvu obitelji, starijih osoba, žena i mladih, Elke Ferner, 12. listopada službeno je najavila da će Njemačka ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

“Ratifikacija Istanbulske konvencije predstavlja važan korak u suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama u Njemačkoj,” rekla je Ferner.

“Ovo nije samo veliki korak za Njemačku – 25. zemlju koja je ratificirala Konvenciju – nego i za cijelu Europu, jer će omogućiti intenzivniji monitoring naše Konvencije” dodao je glavni tajnik Vijeća Europe, Thorbjørn Jagland. Council of Europe


Povezano