Objavljeno

Europska unija pridružuje se međunarodnoj Konvenciji za suzbijanje nasilja nad ženama

S današnjim danom Vijeće Europe donijelo je dvije odluke o potpisivanju Konvencije Vijeća Europe (Istanbulske konvencije) o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Prisvajanjem Istanbulske konvencije Europska unija potvrdila je svoju predanost borbi protiv nasilja nad ženama na svom teritoriju, ali i globalno, te je ojačala postojeći pravni okvir i njegovu sposobnost djelovanja.

“Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i ekstremni oblik diskriminacije. Pristupanjem Istanbulskoj konvenciji EU ponovno potvrđuje svoju vodeću ulogu u sprječavanju nasilja protiv žena i suzbijanju svih oblika rodne diskriminacije, što je još jedno u nizu dostignuća koje će zasigurno imati pozitivan učinak na one koji su podložni rodno uvjetovanom nasilju.” kazala je ministrica socijalnog dijaloga, potrošačkih poslova i građanskih sloboda Malte, Helena Dalli.

Ratifikaciju su potpisale sve države članice EU. Uključivanjem Europske unije u Konvenciju osigurat će se komplementarnost između nacionalne i EU razine te će se omogućiti da EU igra učinkovitiju ulogu na međunarodnim forumima poput Skupine stručnjaka_inja Vijeća Europe o djelovanju protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Odluka o potpisivanju prvi je korak u procesu pridruživanja Europske Unije Konvenciji. Nakon službenog potpisivanja, pristupanje zahtijeva donošenje odluka o sklapanju Konvencije. Te odluke trebat će pristanak parlamenta.

Europski ženski lobi ovim je povodom pokrenuo online peticiju ‘Rise up’ kako bi osigurao da EU ratificira i postane dio Istanbulske konvencije što je brže moguće i na najširi mogući način. Peticiju možete potpisati ovdje.

Podsjećamo kako je Hrvatska Istanbulsku konvenciju potpisala još u siječnju 2013. godine, međutim, još uvijek ju nije ratificirala. Aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava od tada su u nekoliko navrata hrvatskoj vladi uputile apel za hitnim ratificiranjem Konvencije. Svoj potpis za hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije u Hrvatskoj možete dati ovdje

ČAK TREĆINA ŽENA U EUROPSKOJ UNIJI DOŽIVJELA JE FIZIČKO ILI SEKSUALNO NASILJE, OD ČEGA U 22 POSTO SLUČAJEVA OD STRANE PARTNERA. UNATOČ TOME, PROCJENA JE KAKO SE TEK 20 POSTO NASILJA PRIJAVI POLICIJI. I U TIM RIJETKIM SLUČAJEVIMA KADA DO PRIJAVE DOĐE, TEK JE SVAKA DRUGA ŽRTVA ZADOVOLJNA KONAČNIM ISHODOM.

Povezano