Objavljeno

NATO prepoznao nerazmjeran utjecaj rata na žene i djecu

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a Žene, mir i sigurnost prva je rezolucija koja se bavi utjecajem rata na žene i djecu te naglašava činjenicu da su tijekom povijesti žene bile izostavljene iz stabilizacijskog procesa i stvaranja održivoga mira.

Prije Drugog svjetskog rata, 90% ratnih žrtava bili su vojnici, dok danas 90% žrtava čine civili, od čega 70% žene i djeca. Seksualno i rodno uvjetovano nasilje u konfliktnim situacijama, nedostatak institucionalne zaštite, te nedovoljna zastupljenost žena u mirovnom procesu predstavljaju zapreke u izgradnji održivoga mira.

Zato rezolucija 1325 poziva na jednakopravno sudjelovanje žena na svim razinama, od prevencije sukoba do post-konfliktne izgradnje mira.

NATO je prihvatio rezoluciju te ju je u potpunosti implementirao u sve operacije i misije koje vodi, te su u većini država koje okuplja NATO usvojeni nacionalni akcijski planovi za provedbu rezolucije.

U Hrvatskoj je takav plan donesen u srpnju 2011. godine, a uključuje i druge srodne rezolucije: Rezoluciju 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, Rezoluciju 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i Rezoluciju 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba. [V.V.] Nato.int…


Povezano